[ LỜI GIẢI ] Xu thế toàn cầu hoá là hệ quả của | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Xu thế toàn cầu hoá là hệ quả của

  1. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế

  2. Quá trình thống nhất thị trường thế giới

  3. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia

  4. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ

Lời giải:

Đáp án đúng: D – cuộc cách mạng khoa học – công nghệ

Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng Khoa học – công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa.

a. Bản chất

Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

b. Biểu hiện của toàn cầu hóa

– Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế, (giá trị trao đổi tăng lên 12 lần).

– Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia (giá trị trao đổi tương đương ¾ giá trị thương mại toàn cầu).

– Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn, nhất là công ty khoa học – kỹ thuật.

Xu thế toàn cầu hoá là hệ quả của

– Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (EU, IMF, WTO, APEC, ASEM…)

Xem thêm:  Cách nhận xét biểu đồ bằng tiếng Anh lớp 12 dễ hiểu nhất | Myphamthucuc.vn

=> Là xu thế khách quan không thể đảo ngược.

c. Tác động của xu thế toàn cầu hóa

* Tác động tích cực:

– Thúc đẩy rất mạnh, rất nhanh sự phát triển và xã hội của lực lượng sản xuất.

– Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế.

* Tác động tiêu cực:

– Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu – nghèo trong từng nước và giữa các nước.

– Làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống con người kém an toàn (từ kém an toàn về kinh tế, tài chính đến kém an toàn về chính trị).

– Tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm nền độc lập tự chủ của các quốc gia,…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập