Lesson 3 Unit 4 lớp 4 (trang 28, 29 SGK Tiếng Anh 4) | Myphamthucuc.vn

Lesson 3 Unit 4 lớp 4

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

– th: fourth. It’s the fourth of June.

Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6.

– ch: March. My birthday is on the fifth of March.

Sinh nhật của tôi là ngày mùng 5 tháng 3.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

 

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

b 2. a 3. a 4. a

Bài nghe:

1 .My birthday is on the fifth of December.

His birthday is on the twenty-first of March.

3.Her birthday is on the sixteenth of October.

My friend’s birthday is on the thirtieth of March.

3. Let’s chant.

 Lesson 3 Unit 4 lớp 4 (trang 28, 29 SGK Tiếng Anh 4) | Giải Tiếng Anh lớp 4 (ảnh 2)

Chúng ta cùng hát ca. 

When’s your birthday?

Sinh nhật của bạn là khi nào?

When’s your birthday, Mai?

It’s on the fifth of March.

When’s your birthday, Mary?

It’s on the fifth of March, too.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?

Nó vào ngày 5 tháng 3.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mary?

Nó cũng vào ngày 5 tháng 3.

When’s your birthday, Nam?

It’s on the second of April.

When’s your birthday, Peter?

It’s on the sixth of May.

Xem thêm:  Soạn Anh 8: Unit 14. WRITE | Myphamthucuc.vn

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Nam?

Nó vào ngày 2 tháng 4.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Peter?

Nó vào ngày 6 tháng 5.

4. Read and stick.

 Lesson 3 Unit 4 lớp 4 (trang 28, 29 SGK Tiếng Anh 4) | Giải Tiếng Anh lớp 4 (ảnh 3)

Đọc và trả lời.

Bạn thân mến!

Mình tên là Peter. Mình đến từ Luân Đôn, Anh. Hôm nay là Chủ nhạt ngày ó tháng 5. Nó là ngày sinh nhạt của mình. Mình rất vui. Mình có nhiều quà sinh nhật từ bạn bè mình. Còn bạn thì sao? Sinh nhật của bạn là khi nào?

Viết cho mình sớm nhé.

Peter

1. b 2. a 3. b

5. Write about you.

 Lesson 3 Unit 4 lớp 4 (trang 28, 29 SGK Tiếng Anh 4) | Giải Tiếng Anh lớp 4 (ảnh 4)

Viết về thiệp mời.

Please come to my birthday party.

(Vui lòng đến dự bữa tiệc sinh nhật)

To: Minh Khang

Date: The ninth of May.

Time: 18:00 to 19:30

Address: 654/6 Lac Long Quan street, Ward 9, Tan Binh District

From: Phuong Trinh

6. Project.

Make a birthday card. Then tell the class about it.

Dự án. 

Làm một thiệp mời sinh nhật. Sau đó nói cho cả lớp biết về tấm thiệp của mình.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập