Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mĩ | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mĩ?

Lời giải: 

Cách mạng tư sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng tư sản Anh

Tháng 4 – 1640 Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.
Tháng 8 – 1642 Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.
1642 – 1648 Nội chiến giữa Quốc hội với nhà vua.
Tháng 1 – 1649 Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Năm 1653 Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng.
Tháng 12 – 1688 Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cuối năm 1773 Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.
Đầu tháng 9 – 1774 Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a
Tháng 4 – 1775 Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.
Tháng 5 – 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, thành lập “Quân đội thuộc địa” do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.
Ngày 4 -7 – 1776 Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời.
Ngày 17 – 10 – 1777 Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.
Năm 1781 Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.
Năm 1783 Anh kí hiệp ước Vec-xai chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Cùng Topligiai đi tìm hiểu về cách mạng Tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nhé.

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 1 | Myphamthucuc.vn

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

– Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, người Anh đến Bắc Mĩ ngày một nhiều.

– Đến thế kỉ XVIII, Anh đã thiết lập 13 thuộc địa và tiến hành cai trị.

– Giữa thế kỉ XVIII, kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh, nhưng thực dân Anh tìm mọi cách kìm hãm

+ Ở miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như rượu, thủy tinh, luyện kim, đóng tàu, dệt… cảng Bô-xtơn trở thành trung tâm công nghiệp.

+ Ở miền Nam: Kinh tế đồn điền phát triển, sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu như ngô, bông, mía, thuốc lá…

– Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc, một thị trường thống nhất dần hình thành ở Bắc Mĩ, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính.

– Sự phát triển kinh tế của các thuộc địa làm cho Bắc Mĩ trở thành đối thủ cạnh tranh của nước Anh. Chính phủ Anh đã tìm cách kìm hãm sự phát triển của các thuộc địa khiến cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

=> Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân, giai cấp tư sản, chủ nô Bắc Mĩ với thực dân Anh trở nên gay gắt -> chiến tranh bùng nổ.

Xem thêm:  Câu hỏi in nghiêng trang 93 sgk Công nghệ 12 – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

a) Nguyên nhân trực tiếp

– Tháng 12. 1773, nhân dân cảng Bô-x tơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế -> thực dân Anh đã ra lệnh đóng cửa cảng.

– Năm 1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất họp ở Phi-la-đen-phi-a yêu cầu Vua Anh bãi bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.

b) Diễn biến

* Giai đoạn 1 (1775 – 1776)

– Tháng 4. 1775, chiến tranh bùng nổ, giữa thuộc địa và chính quốc

– Tháng 5. 1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập. Nhờ sự lãnh đạo của Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn, quân thuộc địa đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng.

– Ngày 4. 7. 1776, Đại hội thông qua bản “Tuyên ngôn độc lập”, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa, thành lập quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ.

* Giai đoạn2 (1777 – 1783)

– Ngày 17. 10. 1777, nghĩa quân thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

– Năm 1781, nghĩa quân thắng trận quyết định ở I-oóc-tao -> Anh đầu hàng.

– Năm 1783, thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

a) Kết quả

– Theo hòa ước Véc-xai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Xem thêm:  Giải Toán 9: Bài 26 trang 53 SGK Toán 9 tập 2 | Myphamthucuc.vn

– Năm 1787, Hiến pháp Mỹ được thông qua, Mĩ là một Cộng hòa liên bang được tổ chức theo “tam quyền phân lập”.

– Năm 1789, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn được bầu làm Tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.

b) Ý nghĩa

– Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa đã giải phóng Bắc Mĩ khỏi thực dân Anh, thành lập nhà nước mới, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Bắc Mĩ.

– Đây là cuộc cách mạng tư sản, góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX.

– Đây là cuộc cách mạng không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản, chủ nô được hưởng quyền lợi, còn nhân dân lao động nói chung không được hưởng quyền lợi gì.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập