Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân | Myphamthucuc.vn

Bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 1 trang 120 Địa Lí 10

Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

Lời giải:

Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì:

-Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn

-Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế .

-Tạo ra sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống xã hội.

-Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.

-Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước

Xem toàn bộ Giải Địa 10: Bài 31. Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Soạn Anh 9: Unit 4. Read | Myphamthucuc.vn