Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm

Câu hỏi: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm trong không khí,dòng điện chạy trong hai dây có cùng

cường độ 5A ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dòng điện một khoảng 10cm có độ lớn là:

A. 10-5 T

B. 2.10-5 T

C. 3.10-5 T

D. 1,4.10-5 T

Lời giải: 

Đáp án: A

Giải thích:

Cùng Top lời giải tìm hiểu về cách tính độ lớn cảm ứng từ tại tâm bên trong cuộn dây dẫn nhé.

I. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

Tại một điểm khảo sát cách dòng điện thẳng dài một khoảng r, vectơ cảm ứng từ có phương vuông góc với bán kính nối điểm khảo sát với tâm O (giao của dòng điện với mặt phẳng chứa vuông góc với dòng điện chứa điểm khảo sát).

+ Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I một khoảng r trong chân không được tính bằng công  thức:

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách (ảnh 2)nhau 10cm

Trong hệ số SI, hệ số có tỉ lệ k có giá trị bằng 2.10-7.

Trong đó, I tính ra ampe (A), r tính ra mét (m), B tính ta tesla (T).

Dựa vào đặc điểm của vec tơ cảm ứng từ ta  có phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tuân theo quy tắc nắm tay phải.

II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

+ Độ lớn cảm ứng từ B ở tâm dây dẫn tròn bán kính R có  dòng điện I chạy qua, được tính bằng công thức:

Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Vội vàng Đoạn 1, 2 , 3 | Myphamthucuc.vn

Vectơ cảm ứng từ có hướng trùng với hướng của đường sức trong lòng vòng dây

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm (ảnh 4)

Với R là bán kính của khung dây tròn. Nếu khung dây tròn tạo bởi N vòng dây sít nhau thì:

Hai dây dẫn thẳng dài song song cáchnhau 10cm (ảnh 5)

trong đó, I đo bằng ampe (A), R đo bằng mét (m).

Tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện qua, vectơ cảm ứng từ có phương trùng với trục ống dây, có chiều tuân theo quy tắc nắm tay phải.

III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.

Ống dây có dòng chạy qua:

– Bên trong ống dây, các đường sức từ song song với trục ống dây và cách đều nhau. Nếu ống dây đủ dài (chiều dài rất lớn so với đường kính của ống dây và cách ống) thì đường bên trong ống dây là từ trường đều. Bên ngoài ống, đường sức từ có dạng giống đường sức từ của nam châm thẳng. Cảm ứng từ trong long ống dây được cho bởi công thức:

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm (ảnh 6)

– Chiều các đường sức từ trong lòng ống dây được xác định theo quy tắc nắm tay phải: Khum bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều dòng điện chạy qua ống dây, thì ngón choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

IV. Từ trường của nhiều dòng điện

Phương pháp tính toán tương tự như đối với cường độ điện trường gây bởi nhiều điện tích điểm. Nghĩa là từ trường do nhiều dòng điện gây ra tuân theo nguyên lý chồng chất: Vectơ cảm ứng từ tại một điểm, do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy.

Xem thêm:  Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết? | Myphamthucuc.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập