Giải Toán lớp 6: Bài 46 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 | Myphamthucuc.vn

Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài 46 (trang 24 sgk Toán 6 Tập 1)

a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc bằng 1. Trong phép chia cho 3, cho 4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng quát của số chia hết cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k thuộc Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, chia cho 3 dư 1, số chia cho 3 dư 2.

Lời giải:

a) Trong phép chia số tự nhiên a cho số tự nhiên b, số dư luôn phải nhỏ hơn số chia:

a = b.q + r, 0 ≤ r < b.

– Trong phép chia cho 3, số dư có thể bằng : 0, 1, 2

– Trong phép chia cho 4, số dư có thể bằng : 0, 1, 2, 3

– Trong phép chia cho 5, số dư có thể bằng : 0, 1, 2, 3, 4.

b)

Dạng tổng quát của số chia hết cho 3 là 3k (k ∈ N)

Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 1 là 3k + 1 (k ∈ N)

Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 2 là 3k + 2 (k ∈ N).

* Tổng quát: Dạng tổng quát của số chia cho m dư n là m.k + n (k ∈ N).

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán lớp 6

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Theo em, các chi tiết sau đây có ý nghĩa như thế nào? Tiếng nói đầu tiên của chú bé lê ba là tiếng nói đòi đánh giặc... | Myphamthucuc.vn