Giải Toán lớp 6: Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 | Myphamthucuc.vn

Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

Bài 104 (trang 42 SGK Toán 6 Tập 1)

Điền chữ số vào dấu * để:

a) 5*8 chia hết cho 3;

b) 6*3 chia hết cho 9;

c) 43* chia hết cho cả 3 và 5;

d) *81* chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. (Trong một số có nhiều dấu *, các dấu * không nhất thiết thay bởi các chữ số giống nhau).

Lời giải

a) Ta điền chữ số vào dấu * để tổng 5 + * + 8 = 13 + * chia hết cho 3.

Các số có thể điền: 528;558;588,.

b) Ta điền chữ số vào dấu * sao cho tổng 6 + * + 3 chia hết cho 9.

Các số có thể điền: 603; 693.

c) Để số đã cho chia hết cho 5 thì phải điền vào dấu * chữ số 0 hoặc 5.

Nếu điền chữ số 0 thì ta được số 430, không chia hết cho 3.

Nếu điền chữ số 5 thì ta được số 435. Số này chia hết cho 3 vì 4 + 3 + 5 chia hết cho 3. Vậy số phải điền là 5.

d) Trước hết, để *81* chia hết cho 10 thì chữ số tận cùng phải là 0; tức là *81* = *810. Để *810 chia hết cho 9 thì * + 8 + 1 + 0 = * + 9 phải chia hết cho 9.
Vì * < 10 nên ta thay * bởi 9.

Vậy *81*= 9810.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán lớp 6

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 2 | Myphamthucuc.vn