Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10

Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 2 (trang 49 SGK Đại số 10)

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a) y = 3x2– 4x + 1 ;         b) y = -3x2+ 2x – 1

c) y = 4x2– 4x + 1 ;         d) y = -x2+ 4x – 4

e) y = 2x2+ x + 1 ;          f) y = -x2+ x – 1

Lời giải

a) y = 3x2– 4x + 1.

+ Tập xác định: R.

+ Đỉnh 

+ Trục đối xứng Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Giao điểm với Ox là Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Giao điểm với Oy là (0 ; 1).

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị hàm số :

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

b) y = –3x2+ 2x – 1.

+ Tập xác định: R

+ Đỉnh Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Trục đối xứng Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị không giao với Ox

+ Giao điểm với Oy là (0; –1).

+ Ta xác định thêm điểm phụ là (1;−2)

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị hàm số :

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

c) y = 4x2– 4x + 1.

+ Tập xác định : R

+ Đỉnh Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Trục đối xứng Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Giao điểm với Ox tại đỉnh

+ Giao điểm với Oy là (0; 1).

+ Ta xác định thêm điểm phụ là (1;1)

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị hàm số:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

d) y = –x2+ 4x – 4.

+ Tập xác định: R

+ Đỉnh:  (2; 0)

+ Trục đối xứng: x = 2.

+ Giao điểm với Ox là (2; 0).

+ Giao điểm với Oy là (0; –4).

+ Ta xác định thêm điểm phụ là (4;−4)

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị hàm số:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

e) y = 2x2+ x + 1

+ Tập xác định: R

+ Đỉnh Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Trục đối xứng Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị không giao với trục hoành.

+ Giao điểm với trục tung (0; 1).

Xem thêm:  [CHUẨN NHẤT] Từ đồng nghĩa với đoàn kết | Myphamthucuc.vn

+ Ta xác định thêm điểm phụ là Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị hàm số:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

f) y = –x2+ x – 1

+ Tập xác định R

+ Đỉnh Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Trục đối xứng Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị không giao với trục hoành.

+ Giao điểm với trục tung: (0; –1).

+  Ta xác định thêm điểm phụ là (1;−1)

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

+ Đồ thị hàm số :

Giải Toán 10: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10 | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập