Giải Tin học 10: Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp | Myphamthucuc.vn

Giải Tin học 10: Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

1. Mục đích, yêu cầu

– Tập được bảng, nhập dữ liệu vào bảng;

– Nắm được nội dung các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng;

– Biết được cách thêm bớt hàng cột, chỉnh độ rông hàng, cột; tách, gộp của bảng;

– Biết sử dụng bảng trong soạn thảo.

– Sử dụng các định dạng danh sách kiểu số thứ tự…

2. Nội dung

Cần làm cho thanh công cụ Tables and Borders hiện trên màn hình bằng lệnh: View/Toolbars, chọn Tables and Borders (nếu chưa chọn).

a) Làm việc với bảng

a1) Tạo thời khoá biểu theo mẫu

– Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo bảng;

– Tạo bảng bằng lệnh: Table/Insert/Table…. Hộp thoại Insert Table xuất hiện (Hình 100).

– Nhập số cột vào mục Numbers of Columns: 7;

– Nhập số dòng vào mục Numbers of Rows: 6;

– Chọn OK.

Khi đó trên màn hình xuất hiện một bảng gồm 7 cột và 6 dòng, có độ rộng, chiều cao như nhau và ta có thể nhập dữ liệu vào bảng có dạng sau:

a2) Các em có thể điền tến các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em vào bảng đã cho. Khi nhập dữ-diệu nên nhập theo cột: bắt đầu từ cột Thứ hai, đến cột Thứ ba… cột Thứ bảy.

Xem thêm:  Viết một đoạn văn ngắn về đám cưới ở Việt Nam bằng Tiếng Anh lớp 10 | Myphamthucuc.vn

a3) Trước khi trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác, ta cần tính xem bảng này cần mấy dòng, mấy cột và từ đó ta phải làm gì để có được bảng như bảng mẫu, sau đó ta mới nghĩ đến việc nhập dữ liệu vào.

Giải Tin học 10: Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp | Soạn Tin 10 (ảnh 2)

Bảng cần tạo gồm 7 cột, 6 dòng;

– Thay đổi độ rộng cột thứ nhất tính từ trái sang phải, các cột khác nếu thấy cần thiết;

– Gộp 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ nhất, 2 ổ của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ hai, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 6,2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 7.

– Gộp 3 ô của dòng đầu tiên của cột thứ ba, cột thứ tư và cột thứ 5 thành một ô dài (Hình101).

b) Soạn thảo và trình bày văn bản

Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau:

Giải Tin học 10: Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp | Soạn Tin 10 (ảnh 3)

Các công cụ soạn thảo cần để trình bày văn bản, đó là:

– Định dạng chữ: chữ hoa, chữ nghiêng, đậm và kết hợp các kiểu này với nhau.

– Sử dụng định dạng danh sách liệt kê kiểu số thứ tự

– Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập