Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì:

A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng

B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng

C. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng

D. Áp suất của đám khí hấp thụ phải rất lớn

Trả lời: 

Để thu được quan phổ vạch hấp thụ thì:

Đáp án D. Áp suất của đám khí hấp thụ phải rất lớn

Sau đây, hãy cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết về hiện tượng quang phổ và hiện tượng quang phổ vạch hấp thụ nhé.

1. Quang phổ là gì?

Hiểu một cách đơn giản, quang phổ ánh sáng là một dải quang phổ có nhiều màu sắc được hứng trên màn ảnh khi có hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Trong thiên văn học, quang phổ là các thiết bị được sử dụng để chia ánh sáng thu được bằng kính viễn vọng thành  các màu khác nhau hoặc bước sóng. 

Trong vật lý, quang phổ được phân tích thông qua một số kỹ thuật phổ biến như sau:

– Quang phổ huỳnh quang XRF

– Quang phổ tử ngoại – khả kiến UV – VIS

– Quang phổ phát xạ hồ quang OES

– Quang phổ phát xạ nguyên tử ICP – OES

Xem thêm:  Câu hỏi Ôn tập chương 3 Toán 7 tập 2 phần Hình Học | Myphamthucuc.vn

– Quang phổ hồng ngoại

– Quang phổ RAMAN

Ngoài việc quan tâm quang phổ là gì thì việc nắm bắt các loại quang phổ cũng rất cần thiết, có 3 loại chính chi tiết như sau:

2. Quang phổ vạch hấp thụ

Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ thu được trên nền của quang phổ liên tục với cách thể hiện chính là các vạch phổ màu tối. Quang phổ dạng này có vạch tối trên nền của quang phổ liên tục.

Quang phổ hấp thụ hoạt động theo nguyên lý, khi cho các vật phát ra ánh sáng từ một nguồn nóng để tạo thành các dải hoặc bước sóng để tạo ra một phổ liên tục. Sau đó, ta cho đi qua một khí lạnh kết quả sẽ thu được một dải màu biến thiên cùng với các vạch tối chen vào.

Loại quang phổ này được sử dụng để xác định các thành phần có trong không khí hoặc có trong chất lỏng trên nguyên tắc xác định các vạch hấp thụ. Phương pháp này được các nhà khoa học được sử dụng để suy luận sự hiện diện các nguyên tố trong ngôi sao và các vật thể khí khác không thể đo trực tiếp.

– Chứa các vạch quang phổ

– Ở nhiệt độ nhất định, một đám khí hoặc một hơi có khả năng phát xạ ra những loại ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng sẽ có khả năng hấp thụ những loại đơn sắc đó.

– Các chất khác nhau sẽ có bước sóng và số vạch khác nhau.

– Vạch quang phổ xuất hiện hiện tượng đảo sắc.

Một số nguồn phát ra quang phổ vạch hấp thụ:

– Ánh sáng trắng khi được chiếu qua chất khí hay hơi nung nóng

Xem thêm:  Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

– Nhiệt độ khí hay hơi phải nhỏ hơn nhiệt độ nguồn sáng trắng

3. Quang phổ liên tục

Quang phổ liên tục là dải sáng không có vạch phổ mà chỉ có dài màu biến thiên liên tục, không bị đứt đoạn từ màu sắc đỏ đến màu tím. Chúng ta có thể thu được bằng việc chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính. Loại quang phổ này được ứng dụng để đo nhiệt độ của các vật ở rất xa như thiên thể, hành tinh khác mà con người muối nghiên cứu hoặc những vật thể có nhiệt độ rất cao mà con người không thể trực tiếp thực hiện.

– Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng nhiệt độ sẽ cho một kết quả như nhau.

– Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật sáng, không phụ thuộc vào cấu tạo vật chất

– Nếu vật phát sáng có nhiệt độ càng cao thì lúc này quang phổ liên tục sẽ càng mở rộng về phía miền sáng màu đỏ và mờ dần về phía màu tím.

– Một số nguồn phát ra quang phổ liên tục:

– Những vật rắn như dây tóc bóng đèn

– Chất lỏng như kim loại nóng chảy

– Chất khí như mặt trời

– Điều kiện: Tất cả những nguồn này phải được nung nóng, đốt nóng hay dùng tia lửa điện kích thích mức phát sáng.

4. Quang phổ vạch phát xạ

Quang phổ vạch phát xạ dùng để miêu tả các bước sóng của phổ điện từ phát ra bởi một vật thể chứa nhiều năng lượng. Đây là khái niệm dùng để chỉ những vạch màu sáng ngắt quãng hứng được trên nền tối.

Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Đồng chí ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

Quang phổ phát xạ có nguyên lý hoạt động dựa trên việc phân tích vị trí của các vạch màu để xác định các nguyên tố hóa học. Quang phổ phát xạ của mỗi nguyên tố có đặc trưng riêng, màu sắc các vạch sáng của mỗi nguyên tố cũng là duy nhất.

Ứng dụng:

– Trong thiên văn học, quang phổ phát xạ được đề cập đến quang phổ của một tinh vân, một ngôi sao hoặc một hành tinh bất kì nào đó.

– Trong hóa học, được sử dụng để xác định các nguyên tố hóa học đã có sẵn hoặc phát hiện nguyên tố hóa học mới

Các loại máy đo quang phổ

Hiện nay, nhiều loại máy đo quang phổ ánh sáng ra đời được dùng để phân tích và thử nghiệm hóa chất được ứng dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm, giáo dục, môi trường và dược phẩm….

Máy đo quang phổ có khả năng phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần phức tạp thành những ánh sáng đơn sắc khác nhau. Từ đó, giúp con người thu được các thông tin về thành phần, tính chất hay trạng thái của những khối vật chất liên quan đến chùm ánh sáng đó. 

Một số loại máy đo quang phổ được sử dụng phổ biến như:

– Máy đo quang phổ thể tích siêu nhỏ UV-VIS UL-1000 Macy

– Tủ so màu T60(4) TILO Trung Quốc

– Máy quang phổ đa chỉ tiêu Iris HI801 Hanna

– Máy quang phổ UV-VIs UV1500PC Macy

– Máy quang phổ UV-1200 UV/VIS Macy

– Máy quang phổ Prove 300 Merck Đức

– Máy quang phổ hai chùm tia OPTIZEN Alpha Klab

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập