Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 4 (có đáp án) | Myphamthucuc.vn

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 4 

Bài 1: Phép thuật mèo con. (Tìm cặp tương ứng.)

– Thông minh

…………..

– Tàu hỏa

…………

– Giang sơn

………….

– Quốc vương

………………….

–  Phù Đổng Thiên Vương

Người vẽ tranh

Hạt đậu phộng

Phép màu

Hạt thóc

Thật thà

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào là động từ?

– uống nước

– đất nước

– nước non

– sông nước

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

– trưa hè

– bữa trưa

– bữa chưa

– trời chưa mưa

Câu hỏi 3:

Trong các động từ sau, động từ nào không chỉ hoạt động?

– đùa vui

– bắt

– nổi lên

– viết

Câu hỏi 4:

Trong các thành phố miền Trung sau, thành phố nào là cố đô của nước Việt Nam?

– Quảng Trị

– Huế

– Quảng Nam

– Đà Nẵng

Câu hỏi 5:

Trong bài tập đọc “Trung thu độc lập” anh chiến sĩ đã nghĩ tới ai khi đứng gác trong đêm Trung thu?

– các em

– ông nội

– bà nội

– bố mẹ

Câu hỏi 6:

Trong các thành phố sau, thành phố nào được gọi là thành phố hoa phượng đỏ?

– Quảng Bình

– Hạ Long

– Hòa Bình

– Hải Phòng

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

– buồng cau

– buồng ngủ

– buồng chuối

– buồng rầu

Xem thêm:  Top 13 Dẫn chứng về tính tự lập hay nhất | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào viết đúng tên riêng nước ngoài?

– Tô-Ki-Ô

– Tô Ki Ô

– Tô-ki-ô

– Tô ki ô

Câu hỏi 9:

Trong các thành phố sau, thành phố nào là thủ đô của nước Việt Nam?

– Hà Nội

– Ninh Bình

– Hà Nam

– Hà Tây

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

– chung gian

– trung gian

– trung thực

– trung thu

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền vần còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”: “Nếu chúng mình có phép lạ. Bắt hạt giống nảy mầm nh……….”.

Câu hỏi 2:

Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: muôn màu, ………..uôn vẻ

Câu hỏi 3:

Điền chữ vào câu thơ trong bài “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu: “Chú bé loắt choắt. Cái …………ắc xinh xinh”. 

Câu hỏi 4:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Chuột chạy có bầy, chim ……… có bạn. 

Câu hỏi 5:

Điền vần còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Trong rừng, chim chóc, m……….. thú sống vui vẻ.

Câu hỏi 6:

Điền chữ còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”: “Nếu chúng mình có phép lạ. Ngủ dậy thành người ……ớn ngay”.

Câu hỏi 7:

Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: ……….ớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

Câu hỏi 8:

Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Nước …….ảy đá mòn.

Câu hỏi 9:

Điền từ còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”: “Nếu chúng mình có phép lạ. Hái triệu vì ……… xuống cùng”.

Xem thêm:  Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi 10:

Điền chữ còn thiếu vào câu thơ trong bài “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu: “Cái chân thoăn thoắt. Cái đầu ………ênh nghênh”.

Đáp án đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 4 

Bài 1: Phép thuật mèo con. (Tìm cặp tương ứng.)

Thông minh

thông thái

Tàu hỏa

xe lửa

Giang sơn

đất nước

Quốc vương

nhà vua

Phù Đổng Thiên Vương

Thánh Gióng

Người vẽ tranh

họa sỹ

Hạt đậu phộng

hạt lạc

Phép màu

phép lạ

Hạt thóc

hạt lúa

Thật thà

trung thực

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào là động từ?

uống nước 

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

bữa chưa

Câu hỏi 3:

Trong các động từ sau, động từ nào không chỉ hoạt động?

nổi lên

Câu hỏi 4:

Trong các thành phố miền Trung sau, thành phố nào là cố đô của nước Việt Nam?

Huế

Câu hỏi 5:

Trong bài tập đọc “Trung thu độc lập” anh chiến sĩ đã nghĩ tới ai khi đứng gác trong đêm Trung thu?

các em

Câu hỏi 6:

Trong các thành phố sau, thành phố nào được gọi là thành phố hoa phượng đỏ?

Hải Phòng

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

buồng rầu

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào viết đúng tên riêng nước ngoài?

Tô-ki-ô

Câu hỏi 9:

Trong các thành phố sau, thành phố nào là thủ đô của nước Việt Nam?

Xem thêm:  Soạn bài: Treo biển (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

Hà Nội

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

chung gian

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền vần còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”: “Nếu chúng mình có phép lạ. Bắt hạt giống nảy mầm nh……….”.

anh

Câu hỏi 2:

Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: muôn màu, ………..uôn vẻ

m

Câu hỏi 3:

Điền chữ vào câu thơ trong bài “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu: “Chú bé loắt choắt. Cái …………ắc xinh xinh”.

x

Câu hỏi 4:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Chuột chạy có bầy, chim ……… có bạn.

bay

Câu hỏi 5:

Điền vần còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Trong rừng, chim chóc, m……….. thú sống vui vẻ.

uông

Câu hỏi 6:

Điền chữ còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”: “Nếu chúng mình có phép lạ. Ngủ dậy thành người ……ớn ngay”.

l

Câu hỏi 7:

Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: ……….ớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

ch

Câu hỏi 8:

Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Nước …….ảy đá mòn.

ch

Câu hỏi 9:

Điền từ còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”: “Nếu chúng mình có phép lạ. Hái triệu vì ……… xuống cùng”.

sao

Câu hỏi 10:

Điền chữ còn thiếu vào câu thơ trong bài “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu: “Cái chân thoăn thoắt. Cái đầu ………ênh nghênh”.

ngh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập