Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 6 (có đáp án) | Myphamthucuc.vn

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 3 Vòng 6 

Bài 1: Chuột vàng tài ba.

Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.

– Thuộc về Tây Nguyên

người Nùng

Tuyên Quang

người Tà Ôi

Vàm Cỏ Đông

nhà rông

cây hồ tiêu

Trường Sơn Đông

người Ba Na

Bắc Cạn

Lâm Viên

– Tên dòng sông

người Nùng

Tuyên Quang

người Tà Ôi

Vàm Cỏ Đông

nhà rông

cây hồ tiêu

Trường Sơn Đông

Mê Kông

Bắc Cạn

Kim Ngưu

– Thuộc về Việt Bắc

người Nùng

Tuyên Quang

người Tà Ôi

Vàm Cỏ Đông

nhà rông

cây hồ tiêu

Trường Sơn Đông

Mê Kông

Bắc Cạn

người Mường

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Sách dùng để học trong nhà trường gọi là sách …………..áo khoa.

Câu hỏi 2:

Điền vào chỗ trống ươn hay ương: Bà con nông dân đào m……….. chống hạn.

Câu hỏi 3:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Bà như quả …………….ọt chín rồi.

Câu hỏi 4:

Điền vần phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Ngựa chạy có bầy, ch………….. bay có bạn.

Câu hỏi 5:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu thơ: Trẻ em như ………..úp trên cành. 

Câu hỏi 6:

Điền vần phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Một con ngựa đ……………, cả tàu bỏ cỏ. 

Câu hỏi 7:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Đôi mắt chị buồn nhìn …………..a xăm.

Xem thêm:  Phân tích hình tượng sông Hương trong Ai đã đặt tên cho dòng sông ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi 8:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Hợp sức với nhau để làm việc có ích gọi là: Chung ………ưng đấu cật. 

Câu hỏi 9:

Điền vào chỗ trống tr hay ch: Đèn lồng đỏ …………eo cao.

Câu hỏi 10:

Điền từ vào chỗ trống để được câu đúng: Con …………… bơi yêu nước/ Con chim ca yêu trời. 

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Nghĩa của từ “vô” trong câu sau: Ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng là gì?

– ra

– vào

– khơi

– dậy

Câu hỏi 2:

Trong các thành phố sau, thành phố có 36 phố phường nổi tiếng của Việt Nam là thành phố nào?

– Hà Nội

– Hà Nam

– Hòa Bình

– Ninh Bình

Câu hỏi 3:

Câu hỏi “khi nào” là câu hỏi về gì?

– hành động

– địa điểm

– thời gian

– đối tượng

Câu hỏi 4:

Trong câu: “Cây pơ mu đầu dốc nghiêng mình đón gió.”, có sử dụng hình ảnh gì?

– so sánh

– nhân hóa

– điệp từ

– đảo ngữ

Câu hỏi 5:

Câu hỏi “Ở đâu” là câu hỏi về gì?

– đối tượng

– địa điểm

– thời gian

– hành động

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

– xin sôi

– nước sôi

– xinh đẹp

– sinh sống

Câu hỏi 7:

Trong câu thơ: Hoa cà tim tím/Hoa mớp vàng vàng. Có mấy từ chỉ màu sắc?

– một

– hai

– ba

– bốn

Câu hỏi 8:

Con sông ở Huế có cầu Tràng Tiền bắc qua là con sông nào?

Xem thêm:  Lesson 3 Unit 8 lớp 5 (trang 6, 7 SGK Tiếng Anh 5) | Myphamthucuc.vn

– Sông Hương

– Sông Kinh Thầy

– Sông Lam

– Sông Hồng

Câu hỏi 9:

Thành phố Vũng Tàu thuộc miền nào trong các miền sau đây?

– Bắc

– Trung

– Nam

– Tây Nguyên

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?

– lườm nguýt

– rữ gìn

– trâu báu

– con chai

Đáp án thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 6

Bài 1: Chuột vàng tài ba.

Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.

– Thuộc về Tây Nguyên

người Tà Ôi

nhà rông

người Ba Na

Bắc Cạn

Lâm Viên

– Tên dòng sông

Vàm Cỏ Đông

Mê Kông

Kim Ngưu

– Thuộc về Việt Bắc

Tuyên Quang

Bắc Cạn

người Mường

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Sách dùng để học trong nhà trường gọi là sách …………..áo khoa.

gi

Câu hỏi 2:

Điền vào chỗ trống ươn hay ương: Bà con nông dân đào m……….. chống hạn.

ương

Câu hỏi 3:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Bà như quả …………….ọt chín rồi.

ng

Câu hỏi 4:

Điền vần phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Ngựa chạy có bầy, ch………….. bay có bạn.

im

Câu hỏi 5:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu thơ: Trẻ em như ………..úp trên cành.

b

Câu hỏi 6:

Điền vần phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Một con ngựa đ……………, cả tàu bỏ cỏ.

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 2 - Đề 1 | Myphamthucuc.vn

au

Câu hỏi 7:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Đôi mắt chị buồn nhìn …………..a xăm.

x

Câu hỏi 8:

Điền chữ phù hợp vào chỗ trống để được câu đúng: Hợp sức với nhau để làm việc có ích gọi là: Chung ………ưng đấu cật.

l

Câu hỏi 9:

Điền vào chỗ trống tr hay ch: Đèn lồng đỏ …………eo cao.

tr

Câu hỏi 10:

Điền từ vào chỗ trống để được câu đúng: Con …………… bơi yêu nước/ Con chim ca yêu trời.

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Nghĩa của từ “vô” trong câu sau: Ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng là gì?

vào

Câu hỏi 2:

Trong các thành phố sau, thành phố có 36 phố phường nổi tiếng của Việt Nam là thành phố nào?

Hà Nội

Câu hỏi 3:

Câu hỏi “khi nào” là câu hỏi về gì?

thời gian

Câu hỏi 4:

Trong câu: “Cây pơ mu đầu dốc nghiêng mình đón gió.”, có sử dụng hình ảnh gì?

nhân hóa

Câu hỏi 5:

Câu hỏi “Ở đâu” là câu hỏi về gì?

địa điểm

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

xin sôi

Câu hỏi 7:

Trong câu thơ: Hoa cà tim tím/Hoa mớp vàng vàng. Có mấy từ chỉ màu sắc?

hai

Câu hỏi 8:

Con sông ở Huế có cầu Tràng Tiền bắc qua là con sông nào?

Sông Hương

Câu hỏi 9:

Thành phố Vũng Tàu thuộc miền nào trong các miền sau đây?

Nam

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?

lườm nguýt

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập