Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) | Myphamthucuc.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3)

Đề 3:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cặp số (2; 0) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

A. 3x – 2y = 6       B. 3x – 2y = 3

C. 3x – y = 1         D. 2x + 0y = 5

Câu 2: Cho phương trình x – y = 1 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp được với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số có vô số nghiệm.

A.3x – 2y = 5       B.3x + y = 1       C.x + 3y = 9       D.2x – 2y = 2

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập nghiệm của phương trình 2x + 0y = 4 được biểu diễn bởi đường thẳng:

A. Là đường phân giác góc xOy

B. Là đường thẳng đi qua điểm (2; 0) và song song với trục tung

C. Là đường thẳng đi qua điểm (2; 0) và song song với trục hoành

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 4: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình

A.(-1;1)       B.(-3;-1)       C.(2;-1)       D.(3;1)

Câu 5: Hệ phương trình: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

A. Vô nghiệm

B. Vô số nghiệm

C. Có nghiệm duy nhất

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2m và chu vi của chúng là 48m. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 575 cm2                     B. 143 cm2              C. 286 cm2        D. 100 cm2

Xem thêm:  So sánh nguyên phân giảm phân chi tiết nhất khác biệt nhất ở điểm nào | Myphamthucuc.vn

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Giải các hệ phương trình.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Bài 2: (1,5 điểm) Cho hệ phương trình:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

a) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất, vô số nghiệm?

b) Tìm m để hệ phương trình trên có nghiệm x < 0; y > 0

Bài 3: (2,5 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc xác định và trong một thời gian xác định. Nếu vận tốc ô tô tăng lên 10 km/h thì đến B trước 30 phút; còn nếu vận tốc ô tô giảm đi 10 km/h thì đến B chậm hơn 45 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô?

Đáp án và thang điểm

II. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (-111/37; 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (-10; -5)

Bài 2:

a) Hệ phương trình Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Có nghiệm duy nhất khi Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Có vô số nghiệm khi Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Do đó, hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm khi Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết  ⇔ không tồn tại m thỏa mãn

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Với m – 3 ≠ 0 ⇔ m ≠ 3 hệ phương trình có nghiệm:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Vì nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn x < 0; y > 0 nên ta có:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Vậy với điều kiện 3 < m < 4 thì hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn x < 0; y > 0

Bài 3:

30 phút = 1/2 giờ;

45 phút = 3/4 giờ

Xem thêm:  Thầy, cô hãy chia sẻ hiểu biết của mình về Định hướng điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học? | Myphamthucuc.vn

Gọi vận tốc dự định của ô tô là x (km/h) và thời gian dự định đi của ô tô là y (giờ)

Điều kiện : x > 10; y > 1/2

Lúc đó quãng đường đi của ô tô từ A đến B là x.y (km/h)

Vì ô tô tăng vận tốc lên 10 km/h thì đến B trước 30 phút nên ta có phương trình:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Vận tốc ô tô giảm đi 10 km/h thì đến B chậm hơn 45 phút nên ta có phương trình:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Ta có hệ phương trình

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số ( Đề 3) - Đáp án thang điểm chi tiết

Vậy vận tốc dự định đi của ô tô là 50km/h và thời gian dự định đi của ô tô là 3 giờ.

Xem toàn bộ: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại số

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập