Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 – Đề 2 | Myphamthucuc.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 – Đề 2

ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện tích âm là        

A. proton. B. electron.                       C. proton, electron.          D. nơtron.

Câu 2: Các nguyên tử  có cùng

A. số khối                                          B. số proton                     

C. số nơtron                                       D. sốđơn vị điện tích hạt nhân

Câu 3: Trong tự nhiên, Sb có 2 đồng vị là: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết  chiếm 62% và  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết  chiếm 38%. Nguyên tử khối trung bình của Sb là:

A. 122                B. 121,76                          C. 121,70                          D. 121,80

Câu 4: Phân lớp nào sau đây được gọi là bão hòa?.

A. 1s2                 B. 2p5                               C. 3d5                               D. 4p4

Câu 5: Cho cấu hình e của các nguyên tố sau. Xác định nguyên tố nào là kim loại ?

A. 1s22s22p63s2                B. 1s22s22p63s23p6               

C. 1s22s22p3                      D. 1s22s22p63s23p5

Xem thêm:  Bộ đề Đọc hiểu Trái tim hoàn hảo hay nhất thi THPT Quốc gia | Myphamthucuc.vn

Câu 6:Cho nguyên tử Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết . Số hạt notron nguyên tử đó là

9 B. 19                                 C. 10                                 D. 18

Câu 7: Một nguyên tử có 9 electron và hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử Z là

A. 9.                 B. 10.                                C. 28.                                D. 19.

Câu 8: Cấu hình e của nguyên tử  photpho (Z=15) là

A. 1s22s22p63s23p3                   B. 1s22s22p63s23p6 

C. 1s22s22p63s23p4                  D. 1s22s22p63s23p5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận (6 điểm).

Bài 1 ( 3 điểm). Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 13, Z = 17, Z =10

Bài 2 (2 điểm) Nguyên tố R có tổng số các hạt là 46, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14

a. Hãy xác định A, Z và kí hiệu nguyên tử của nguyên tố R.

b, Viết cấu hình electron nguyên tử và dự đoán tính chất của

Câu 3 (1,0 điểm).  Đồng trong tự nhiên có 2 đồng vị là Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết . Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Xác định % mỗi đồng vị.

Đáp án và thang điểm

I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

B

A

A

C

A

D

II/ Tự luận:

Bài

Nội dung

Điểm

 

1

Z =11: 1s22s22p63s1

Z = 16: 1s22s22p63s23p4

Z =18:1s22s22p63s23p6

Mỗi nguyên tố đúng 1 điểm

 

 

 

 

2

Gọi số hạt p là: Z

       Số hạt e là: Z ( vì số hạt e = số hạt p )

       Số hạt n là: N

Theo đầu bài ta có : 2Z+N= 446.( 1)

                        Mặt khác : 2Z – N= 114 (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có :  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết

giải ra ta được Z= 15, N = 16, A = Z + N = 31    

 Kí hiệu hóa học Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết

Cấu hình R   1s22s22p63s23p3   là  phi kim

 

0,25

 

0,5

 

 

0,5

 

0,25

0,25

0,25

 

3

Gọi % về số nguyên tử của Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết  là x%

→ % về số nguyên tử của Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết là (100-x)%

 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết  

→ x = 73

% về số nguyên tử của Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết là 73%

% về số nguyên tử của Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 (Đề 2) - Đáp án thang điểm chi tiết  là 27%

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25

Xem thêm:  Soạn Sinh 9: Bài 39. Thực hành . Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng | Giải Sinh 9 | Myphamthucuc.vn

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 10 học kì 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập