Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là

 A. cùng biên độ.           

 B. cùng pha     

 C. cùng tần số.

 D. cùng tần số, biên độ.

Lời giải:

Đáp án đúng:  C. cùng tần số.

Giải thích: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là cùng tần số.

Kiến thức mở rộng:

1. Nhiệm vụ của mạch khuếch đại công suất?

     Mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ tạo ra một công suất đủ lớn để kích thích tải. Công suất ra có thể từ vài trăm mw đến vài trăm watt. Như vậy mạch công suất làm việc với biên độ tín hiệu lớn ở ngõ vào: do đó ta không thể dùng mạch tương đương tín hiệu nhỏ để khảo sát như trong các chương trước mà thường dùng phương pháp đồ thị.

2. Các loại mạch khuếch đại công suất

 Tùy theo chế độ làm việc của transistor, người ta thường phân mạch khuếch đại công suất ra thành các loại chính như sau:

– Khuếch đại công suất loại A: Tín hiệu được khuếch đại gần như tuyến tính, nghĩa là tín hiệu ngõ ra thay đổi tuyến tính trong toàn bộ chu kỳ 360o của tín hiệu ngõ vào (Transistor hoạt động cả hai bán kỳ của tín hiệu ngõ vào).

Xem thêm:  Giải SBT Vật lý 9: Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều | Myphamthucuc.vn

– Khuếch đại công suất loại AB: Transistor được phân cực ở gần vùng ngưng. Tín hiệu ngõ ra thay đổi hơn một nữa chu kỳ của tín hiệu vào (Transistor hoạt động hơn một nữa chu kỳ – dương hoặc âm – của tín hiệu ngõ vào).

– Khuếch đại công suất loại B: Transistor được phân cực tại VBE=0 (vùng ngưng). Chỉ một nữa chu kỳ âm hoặc dương – của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại.

– Khuếch đại công suất loại C: Transistor được phân cực trong vùng ngưng để chỉ một phần nhỏ hơn nữa chu kỳ của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại. Mạch này thường được dùng khuếch đại công suất ở tần số cao với tải cộng hưởng và trong các ứng dụng đặc biệt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập