Công suất của nguồn điện được xác định bằng | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

A. P = UI       

B. P = EIt    

C. P = EI 

D. P = UIt.

Lời giải: 

Đáp án đúng: C. P = EI 

Giải thích :

Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong 1 đơn vị thời gian.

Công thức:    

Mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết về Công và công suất của dòng điện qua nội dung bài dưới đây của Top lời giải nhé.

1. Công của nguồn điện

Công của nguồn điện: trong mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công di chuyển các điện tích tự do có trong mạch tạo thành dòng điện. Công của nguồn điện là công của các lực lạ bên trong nguồn điện và = công của dòng điện chạy trong toàn mạch.

Công thức:  Ang = qE = EIt

  • E (V): suất điện động của nguồn
  • I (A): cường độ dòng điện chạy qua nguồn
  • t (s): thời gian dòng điện chạy qua nguồn điện
  • q (C): điện lượng chuyển qua nguồn điện

2. Công suất nguồn điện:

Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong 1 đơn vị thời gian.

Công thức:    

Công suất của nguồn điện được xác định bằng (ảnh 2)

3. Công suất của dòng điện

Công của dòng điện qua 1 đoạn mạch là tổng công của lực điện làm di chuyển các điện tích tự do trong đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

Xem thêm:  So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp những điểm khác nhau rõ nhất | Myphamthucuc.vn

A = Uq = UIt

  • A (J): công của dòng điện
  • q (C): điện lượng chuyển qua đoạn mạch
  • I (A): cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch
  • t (s): thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch

Công suất của dòng điện chạy qua 1 đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

Công suất của nguồn điện được xác định bằng (ảnh 3)
  • P (W): công suất của dòng điện
  • U (V): hiệu điện thế của dòng điện

4. Hiệu suất của nguồn

Công suất của nguồn điện được xác định bằng (ảnh 4)

5. Định luật Jun-Len-xơ

– Nếu đoạn mạch (hoăc vật dẫn) chỉ có điện trở thuần 

Công suất của nguồn điện được xác định bằng (ảnh 5)

 thì điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng.

– Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện với thời gian  dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = RI2t

6. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Công suất tỏa nhiệt P ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

P = RI2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập