Cho dãy số 1, 2, 3, 4,…, 1999. Dãy số có tất cả chữ số | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Cho dãy số 1, 2, 3, 4, …, 1999. dãy số có tất cả chữ số

Lời giải:

Từ 1 đến 9 có 9 số được viết bởi 1 chữ số.

Từ 10 đến 99 có:

(99 – 10) :1 + 1 = 90 (số) được viết bởi 2 chữ số.

Từ 100 đến 999 có:

(999 – 100) :1 + 1 = 900 (số) được viết bởi 3 chữ số.

Từ 1000 đến 1999 có:

(1999 – 1000) :1 + 1 = 1000 (số) được viết bởi 4 chữ số.

Vậy số chữ số để viết dãy số từ 1 đến 1999 là:

9 x 1 + 90 x 2 + 900 x 3 + 1000 x 4 = 6889 (chữ số)

ĐS: 6889 chữ số.

Cùng Top lời giải ôn tập Lý thuyết Ôn tập về số tự nhiên lớp 4 nhé

1. Dãy số tự nhiên 

a) Dãy số tự nhiên

– Các số: 0; 1; 2; 3; …; 9; 10; …; 100; …; 1000; … là các số tự nhiên.

– Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; …

– Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số:

Số 0 ứng với điểm gốc của tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số.

Xem thêm:  Giáo án giáo dục quốc phòng 11 bài 1 chuẩn nhất | Myphamthucuc.vn

– Trong dãy số tự nhiên:

+ Thêm 1 vào bất cứ số nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó. Vì vậy, không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi.

Chẳng hạn, số 1000 thêm 1 được số tự nhiên liền sau là 1001, số 1001 thêm 1 được số tự nhiên liền sau là 1002, …

+ Bớt 1 vào bất kì số nào (khác số 0) cũng được số tự nhiên liền trước số đó.

Chẳng hạn, bớt 1 ở số 1 được số tự nhiên liền trước là số 0.

Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nên số 0 là số tự nhiên bé nhất.

Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

b) Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Trong cách viết số tự nhiên:

– Ở mỗi hàng có thể viết được một chữ số. Cứ mười đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

+ Chẳng hạn: 10 đơn vị = 1 chục

+ 10 chục = 1 trăm

+ 10 trăm = 1 nghìn

– Với mười chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có thể viết được mọi số tự nhiên.

+ Chẳng hạn: Số “chín trăm chín mươi chín” viết là: 999

+ Số “hai nghìn không trăm linh năm” viết là: 2005

+ Số “sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi ba” viết là: 685402793.

Xem thêm:  Tác giả - Tác phẩm: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Ý nghĩa, Giá trị nghệ thuật) | Myphamthucuc.vn

– Nhận xét: Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.

+ Chẳng hạn, số 111 có ba chữ số 1, kể từ phải sang trái mỗi chữ số 1 lần lượt nhận giá trị là 1; 10 ; 100.

+ Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

2. Hàng và lớp

– Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

– Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.

– Hàng triệu, chục triệu, trăm triệu hợp thành lớp triệu.

3. So sánh các số tự nhiên

Trong hai số tự nhiên:

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì số kia lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

– Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

– Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

4. Một số dấu hiệu chia hết

a) Dấu hiệu chia hết cho 2

Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

b) Dấu hiệu chia hết cho 5:

Các số có chữ số tận cùng là 0; 5 thì chia hết cho 5.

c) Dấu hiệu chia hết cho 9:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Xem thêm:  Lý thuyết Hóa 10: Bài 38. Cân bằng hóa học | Myphamthucuc.vn

d) Dấu hiệu chia hết cho 3:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập