Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. | Myphamthucuc.vn

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit 

Bài 6 (trang 6 SGK Hóa 9)

Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Lời giải:

a) CuO + H2S04 → CuSO4 + H2O:

nCuO = 1,6/80 = 0,02 (mol)

nH2SO4 = 20/98 ≈ 0,2 (mol)

nCuSO4= nCuO = 0,02 mol,=> mCuS04 = 160 x 0,02 = 3,2 (g)

Số mol H2SO4 tham gia phản ứng là 0,02 mol

mH2SO4 = 98 x 0,02 = 1,96 (g)

Khối lượng H2SO4 dư sau phản ứng:

mH2SO4 dư = 20 – 1,96 = 18,04 (g)

b) 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

mdd= 100 + 1,6= 101,6 (g)

C% CuS04 = 3,2 x 100% / 101,6 ≈ 3,15%

C%H2S04 = 18,04 x 100% / 101,6 ≈ 17,76%

Xem toàn bộ Giải Hóa 9: Bài 1. Tính chất hóa học của ôxít.Khái quát về sự phân loại ôxít

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Bộ đề Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai đọc hiểu | Myphamthucuc.vn