Câu 4 trang 94 sgk Công nghệ 12 – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha

Câu 4 trang 94 sgk Công nghệ 12:

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.

a) Giải thích 220 V là điện áp gì? 380 V là điện áp gì?

b) Xác định cách nối dây của mỗi pha tải (thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối dây như vậy?

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên.

d) Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.

Lời giải:

a) Điện áp 220 V là điện áp pha.

      Điện áp 380 V là điện áp dây.

b) Tải thứ nhất nối hình sao có dây trung tính để Ud= √3 Up → Up = 220 V là điện áp định mức của các bóng đèn trong tải.

      Tải thứ hai nối hình sao có dây trung tính hoặc nối hình tam giác. Vì điện áp định mức của tải là 380 = Ud mà Up ⇐ Ud nên có thể nối theo cả hai cách.

c) Sơ đồ cách nối dây của mạch điện ba pha trên:

 

 d)

      * Tải số 1 nối dây hình sao

Xem thêm:  Bài 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1 – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

      * Tải số 2:

         – Trường hợp nối hình sao:

         – Trường hợp nối hình tam giác:

      Up = Ud = 380 V.

         + Dòng điện pha của tải:

         + Dòng điện dây của tải:

Xem toàn bộ Giải bài tập Công nghệ 12: Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập