Bộ đề Đọc hiểu Một góc phù sa | Myphamthucuc.vn

Đọc hiểu Một góc phù sa: Đề số 1

ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

“Nắm nhau tôi chôn góc phù sa sông Mã

Trăm thác nghìn ghềnh cuộn xoáy vào tơ

Làng cong xuống dáng tre già trước tuổi

Tiếng gọi đò khuya sạt cả đôi bờ.

Con hến, con trai một đời nằm lệch

Lấm láp đất bùn đứng thẳng cũng nghiêng

Mẹ gạt mồ hôi để ngoài câu hát

Giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng.

Hạt thóc củ khoai đặt đâu cũng thấp

Cả những khi rổ rá đội lên đầu

Chiếc liềm nhỏ không còn nơi cắt chấu

Gặt hái xong rồi rơm, rạ bó nhau.”

 (Nguyễn Minh Khiêm, trích “Một góc phù sa”, NXB Hội Nhà văn 2007, tr 18 &19) 

Câu 1 (0.5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2 (0.5 điểm): Chỉ ra các từ ngữ, hình ảnh nói về quê hương bình dị, gần gũi trong kí ức của nhà thơ.

Câu 3 (1.0 điểm): Hai câu thơ:

“Mẹ gạt mồ hôi để ngoài câu hát 

Giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng”

Gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?

Xem thêm:  Bài 5 trang 33 sgk GDCD 10 | Myphamthucuc.vn

Câu 4 (1,0 điểm): Thông điệp mà anh/chị tâm đắc nhất qua đoạn trích trên.

Đáp án Một góc phù sa: Đề số 1

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm/Phương thức biểu cảm

Câu 2: Các từ ngữ, hình ảnh : phù sa sông Mã, con hến, con trai, hạt thóc, củ khoai, rơm rạ…

Câu 3: Gợi ý:

– Hình ảnh người mẹ tần tảo, lạc quan yêu đời 

– Kí ức về tuổi thơ gắn bó với quê hương, xóm giềng và người mẹ yêu quý. Kí ức đẹp đẽ đó sẽ theo mãi cuộc sống con người.

Câu 4: Một số bài học em có thể rút ra được như:

– Trân trọng những người thân yêu xung quanh mình 

– Gần gũi, gắn bó với quê hương coi đó là nguồn cội quan trọng đối với bản thân mình.

Đọc hiểu Một góc phù sa: Đề số 2

Đọc đoạn thơ sau và trả lời những câu hỏi bên dưới:

“Nắm nhau tôi chôn góc phù sa sông Mã

Trăm thác nghìn ghềnh cuộn xoáy vào tơ

Làng cong xuống dáng tre già trước tuổi

Tiếng gọi đò khuya sạt cả đôi bờ.

Con hến, con trai một đời nằm lệch

Lấm láp đất bùn đứng thẳng cũng nghiêng

Mẹ gạt mồ hôi để ngoài câu hát

Giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng.

Hạt thóc củ khoai đặt đâu cũng thấp

Cả những khi rổ rá đội lên đầu

Chiếc liềm nhỏ không còn nơi cắt chấu

Xem thêm:  Viết về sở thích bằng Tiếng Anh lớp 7 ngắn | Myphamthucuc.vn

Gặt hái xong rồi rơm, rạ bó nhau.”

                           (Một góc phù sa, Nguyễn Minh Khiêm, NXB Hội Nhà văn, 2007)

Câu 1: (0,5 điểm) Chỉ ra các từ ngữ, hình ảnh nói về quê hương bình dị, gần gũi trong kí ức nhà thơ.

Câu 2: (0,5 điểm) Nêu nội dung của đoạn thơ trên?

Câu 3: (1,0 điểm) Trong câu “Giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng”. Từ nào được dùng theo nghĩa chuyển? Chuyển theo phương thức nào?

Câu 4: (1,0 điểm) Qua đoạn thơ, em hãy rút ra bài học cuộc sống có ý nghĩa với bản thân mình.

Đáp án Một góc phù sa: Đề số 2

Câu 1/ Các từ ngữ/ hình ảnh: phù sa sông Mã, con hến, con trai, hạt thóc, củ khoai, rơm, rạ…

Câu 2/ Nội dung của đoạn thơ: Những kí ức đẹp về tuổi thơ gắn bó với quê hương, xóm giềng và người mẹ yêu quý.

Câu 3/ Từ “ngọt” trong câu “Giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng” dùng theo nghĩa chuyển.

– Chuyển theo phương thức ẩn dụ.

Câu 4/– Trân trọng những người thân yêu xung quanh mình.

– Gần gũi, gắn bó với quê hương, coi đó là nguồn cội quan trọng đối với bản thân mình.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập