Báo cáo thực hành Bài 28 SGK Vật lý 7 – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

Báo cáo thực hành

Họ và tên: ………………………… Lớp:……………

  1. Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chổ trống:

a) Vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

b) Chốt (+) của vôn kế được mắc với cực dương của nguồn điện.

c) Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện.

d) Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc vào phía cực dương của nguồn điện.

    2.Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.

a) Vẽ vào khung dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự hình 28.1a, trong đó có thêm vôn kế được mắc với hai đầu bóng đèn 2.

b) Kết quả đo:

Bảng 1

Vị trí mắc vôn kế

Hai điểm 1 và 2

Hai điểm 3 và 4

Hai điểm M và N

Hiệu điện thế

U12 = 2,9V

U34 = 2,9V

UMN = 2,9V

c) Nhận xét:

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung U12 = U34 = UMN.

  1. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

a) Kết quả đo:

Bảng 2

Vị trí mắc ampe kế

Cường độ dòng điện

Mạch rẽ 1

I1 = 0,15A

Mạch rẽ 2

I2 = 0,1A

Mạch chính

I = 0,25A

Xem thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 33 | Myphamthucuc.vn

b) Nhận xét:

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ I: I = I1 + I2

 

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 7

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập