Bài 57. Thực vật cần gì để sống? | Myphamthucuc.vn

Bài 57. Thực vật cần gì để sống?

Quan sát (SGK Khoa học 4 trang 114)

Thực hiện thí nghiệm 

Có năm cây đậu như hình vẽ. Bốn cây được trồng trong chậu có chứa đất màu (đất trồng có chứa chất khoáng) như nhau. Một cây được trồng trong một chậu sỏi đã được rửa sạch.

Cây 1 : Đặt trong phòng tối, tưới nước thường xuyên.

Cây 2 : Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên, nhưng bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá nhằm ngăn cản sự trao đổi khí của lá.

Cây 3 : Để nơi có ánh sáng nhưng không tưới nước.

Cây 4 và cây 5 : Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên.

Bài 57. Thực vật cần gì để sống? | Giải bài tập Khoa học lớp 4 (ảnh 2)

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 4 trang 114)

a. – Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường? Tại sao ?

b. – Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?

c. – Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường.

Lời giải:

a. – Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường? Tại sao ?

Cây số 4 phát triển bình thường vì có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng

b. – Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?

Xem thêm:  Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 6 | Myphamthucuc.vn

+ Cây số 1 thiếu ánh sáng vì bị đặt nơi tối, ánh sáng không thể chiếu vào được.

+ Cây số 2 thiếu không khí vì lá cây đã được bôi một lớp keo lên làm cho lá không thể thực hiện quá trình trao đổi khí với môi trường.

+ Cây số 3 thiếu nước vì cây không được tưới nước thường xuyên. Khi hút hết nước trong lớp đất trồng, cây không được cung cấp nước.

+ Cây số 5 thiếu chất khoáng có trong đất vì cây được trồng bằng sỏi đã rửa sạch.

c. – Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường.

Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường được. Đất có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cây. Đất cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cho cây. Ánh sáng, không khí giúp cây quang hợp, thực hiện các quá trình tổng hợp chất hữu cơ, quá trình trao đổi chất, trao đổi khí giúp cây sống, sinh trưởng và phát triển bình thường. Thiếu một trong các điều kiện trên cây sẽ bị chết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập