Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa | Myphamthucuc.vn

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

Thực hành (SGK Khoa học 5 trang 106)

Đọc các thông tin và chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi

1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a) Sự thụ phấn

b) Sự thụ tinh

2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì?

a) Sự thụ phấn

b) Sự thụ tinh

3. Hợp tử phát triển thành gì?

a) Hạt

b) Phôi

4. Noãn phát triển thành gì?

a) Hạt

b) Quả

5. Bầu nhụy phát triển thành gì?

a) Hạt

b) Quả

Lời giải

1. Chọn a: Sự thụ phấn

2. Chọn b: Sự thụ tinh

3. Chọn b: Phôi

4. Chọn a: Hạt

5. Chọn b: Quả

Trò chơi học tập (SGK Khoa học 5 trang 106)

Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp.

Lời giải

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa | Giải bài tập Khoa học lớp 5 (ảnh 2)

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 5 trang 107)

– Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

– Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió?

Lời giải

Xem thêm:  Dàn ý phân tích nhân vật cô bé bán diêm | Myphamthucuc.vn

– Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Anh đào, phượng, bưởi, chanh, cam, mướp, bầu, bí,…

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa | Giải bài tập Khoa học lớp 5 (ảnh 3)

+ Hoa thụ phấn nhờ gió: cỏ, lúa, ngô,…

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa | Giải bài tập Khoa học lớp 5 (ảnh 4)

– Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt,… để hấp dẫn côn trùng.

+ Hoa thụ phấn nhờ gió: Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường tiêu giảm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập