Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

I. Xác định lĩnh vực kinh doanh

1. Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh

– Thị trường có nhu cầu

– Đảm bảo thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

– Huy động hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội

– Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp

2. Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp

Là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với pháp luật và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Ví dụ:

Ở thành phố : Thương mại, dịch vụ

Ở nông thôn : Sản xuất, dịch vụ

II. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

1. Phân tích

– Phân tích môi trường kinh doanh

+ Nhu cầu của thị trường và mức độ thỏa mãn nhu cầu thị trường

+ Chính sách, pháp luật có liên quan

– Phân tích điều kiện của doanh nghiệp

– Phân tích nhân lực:

– Trình độ chuyên môn của người lao động

– Năng lực quản lý của chủ sở hữu

– Phân tích tài chính

– Vốn đầu tư trong kinh doanh

Xem thêm:  Trong gió mùa đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không | Myphamthucuc.vn

– Nguồn huy động vốn và khả năng huy động vốn

– Thời gian hoàn vốn đầu tư

– Lợi nhuận

– Rủi ro

– Phân tích điều kiện kỹ thuật công nghệ

– Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp

2. Quyết định lựa chọn

Trên cơ sở việc phân tích đánh giá, nhà kinh doanh đi đến quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

– Trình bày và phân tích được các căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp hay hộ gia đình

– Trình bày được các bước phân tích để đi đến lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập