Bài 45 trang 98 SGK Toán 7 tập 1 | Myphamthucuc.vn

Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài 45 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1)

a) Vẽ d//d’ và d”//d (d” và d’ phân biệt )

b) Suy ra d’//d” bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

– Nếu d’ cắt d” tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

– Qua điểm M nằm ngoài d vừa có d’//d, vừa có d”//d thì có trái với tiên đề Oclit không ? Vì sao?

– Nếu d’ và d” không thể cắt nhau (vì trái với tiên đề Ơ-clit ) thì chúng phải như thế nào ?

Lời giải:

a) Vẽ d//d’ và d”//d

b) Suy ra d’//d” vì

– Nếu d’ cắt d” tại điểm M thì M không nằm trên d vì d//d’, d//d”

– Qua điểm M nằm ngoài d ta vẽ được 2 đường thẳng d’, d” cùng song song với d. Điều này trái với tiên đề Oclit về đường thẳng song song

– Nên d’ và d” không thể cắt nhau. Vậy d’//d”

Xem toàn bộ Giải Toán 7: Luyện tập trang 98 – 99

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Lý thuyết GDCD 10: Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình | Myphamthucuc.vn