Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Tóm tắt lý thuyết

I. Đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng cho xe máy

1. Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy

– Là động cơ xăng 2 kì và 4 kì cao tốc

– Có công suất nhỏ

– Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung

– Làm mát bằng không khí

– Số xilanh ít ( một hoặc hai xilanh)

2. Bố trí động cơ trên xe máy

– Động cơ đặt ở giữa xe

– Động cơ đặt lệch về đuôi xe

a. Động cơ đặt ở giữa xe

– Ưu điểm:

+ Khối lượng phân bố đều

+ Dễ làm mát động cơ

– Khuyết điểm

+ Hệ thống truyền lực phức tạp (xích)

+ Nhiệt thải (đối với người)

b. Động cơ đặt lệch về đuôi xe

– Ưu điểm: 

+ Hệ thống truyền lực gọn

+ Ít nhiệt

– Khuyết điểm:

+ Khối lượng phân bố không đều

+ Khó làm mát động cơ

II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy

1. Sơ đồ truyền mômen

2. Đặc điểm của hệ thống truyền lực

– Động cơ, li hợp, hộp số thường bố trí trong một vỏ chung.

– Li hợp trên xe máy thường là li hợp ma sát được điều khiển bằng tay hoặc tự động dựa vào lực li tâm theo tốc độ quay của động cơ.

Xem thêm:  Tác giả - Tác phẩm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta | Myphamthucuc.vn

– Hộp số thường có ba, bốn cấp tốc độ và không có số lùi

– Khi động cơ đặt ở giữa xe thì truyền lực đến bánh xe sau thường bằng xích 

– Khi động cơ bố trí lệch về phía đuôi xe thì momen quay từ hộp số được truyền cho bánh xe bằng trục các đăng  

3. Nguyên lí làm việc

– Khi động cơ 1 làm việc, nếu li hợp 2 đóng thì momen sẽ truyền sang hộp số 3, qua xích 4 để truyền cho bánh xe chủ động.

Tổng kết

Như tên tiêu đề của bài Động cơ đốt trong dùng cho xe máy, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

– Đặc điểm và cách bố trí của động cơ đốt trong dùng cho xe máy.

– Đặc điểm hệ thống truyền lực trên xe máy.

– Nhận biết được các bộ phận của động cơ đốt trong dùng cho xe máy.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập