Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

I. VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

– Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, cơ sở vật chất kĩ thuật, nguồn lao động nhằm mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường.

– Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước đang phát triển.

II. MỘT SỐ HÌNH THỨC CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

1. Điểm công nghiệp

a) Khái niệm

– Là hình thức tổ chức công nghiệp đơn giản nhất, trên đó gồm một hoặc hai ba xí nghiệp được phân bố ở nơi gần nguồn nguyên, nhiên liệu.

b) Đặc điểm

– Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán.

– Nằm cùng với một điểm dân cư.

– Phân công lao động về mặt địa lí, các xí nghiệp độc lập về kinh tế, làm ra sản phẩm hoàn chỉnh.

– Được hình thành hầu hết ở các tỉnh, thôn xã, thành phố nhằm khai thác nguồn tài nguyên, tận dụng nguồn lao động tại chỗ.

– Quy mô nhỏ.

2. Khu công nghiệp tập trung (KCN)

a) Khái niệm

– Là khu vực có ranh giới nhất định, có cơ sở hạ tầng tương đối tốt, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Xem thêm:  Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 10 Bài thực hành 4 | Myphamthucuc.vn

b) Đặc điểm

– Vị trí địa lí thuận lợi, không có dân cư sinh sống.

– Có ranh giới rõ ràng.

– Tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp có khả năng hợp tác sản xuất cao.

– Chi phí sản xuất thấp, các sản phẩm để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu.

– Được hưởng các chính sách ưu tiên của Nhà nước.

– Quy mô: Diện tích 50 ha đến vài trăm ha.

3. Trung tâm công nghiệp

a) Khái niệm

– Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn.

b) Đặc điểm

– Vị trí địa lí thuận lợi.

– Gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về quá trình công nghệ.

– Có các xí nghiệp nòng cốt hay hạt nhân và các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ.

– Là nơi tập trung các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.

– Nơi có dân cư sinh sống, có cơ sở vật chất kĩ thuật và cơ sở hạ tầng tương đối hoàn hảo.

– Công nhân có trình độ tay nghề cao.

– Có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế quốc dân.

– Quy mô lớn.

4. Vùng công nghiệp

a) Khái niệm

– Đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

– Có hai loại

+ Vùng công nghiệp ngành: là tập hợp các xí nghiệp cùng loại.

Xem thêm:  Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào? | Myphamthucuc.vn

+ Vùng công nghiệp tổng hợp: gồm các xí nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, khu công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau →→ Đa ngành.

b) Đặc điểm

– Có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế trong nước, có sức hút với khu vực và thế giới.

– Bao gồm các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác, có mối quan hệ mật thiết với nhau.

– Có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao

– Các ngành phục vụ bổ trợ.

– Quy mô: phân bố trên một lãnh thổ rộng lớn.

Xem toàn bộ Giải Địa 10. Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập