Bài 2. Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

I. ĐIỆN TRỞ.(R)

1. Công dụng, cấu tạo.

 – Công dụng: làm hạn chế ,điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp.

 – Cấu tạo:là một dây dẫn hay bột than phủ lên lõi sứ.

2. Phân loại, ký hiệu.

– Phân loại: để phân loại điện trở dựa vào các yếu tố công suất, trị số và các đại lượng vật lý.

– Ký hiệu:

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – TopLoigiai (ảnh 2)

3. Số liệu kỹ thuật.

– Trị số: cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.Đơn vị của điện trở là ôm 

– Công suất dịnh mức: là nói lên mức độ cho phép của điện trở. Đvcs là oát  (W)

II. TỤ ĐIỆN.(C)

1. Công dụng, cấu tạo.

– Công dụng:ngăn dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua.

– Cấu tạo:gồm hai vật dẫn đặt gần nhau , được ngăn cách nhau bởi một lớp điện môi.

2. Phân loại, ký hiệu.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – TopLoigiai (ảnh 3)

– Phân loại:các loại tụ điện phổ biết nhất là tụ giấy, tụ mi ca , ụ nilon, tụ dầu , tụ hóa.

Các số liệu kỹ thuật.

– Trị số: là cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.

Xem thêm:  Dàn ý Cảm nhận hai khổ thơ đầu bài Tràng Giang | Myphamthucuc.vn

3. Đơn vị tụ điện: fara (F)

– Điện áp định mức: là trị số lớn nhất cho phép đặt lên tụ điện. 

– Dung kháng của tụ điện (Xc) là đại lượng cản trở dòng điện qua nó.        

     

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – TopLoigiai (ảnh 4)

                                                              

III. CUỘN CẢM (L).

1. Công dụng, cấu tạo.

– Công dụng:dùng để dẩn dòng điện một chiều , ngăn dòng điện cao tần.

– Cấu tạo: dùng dây dẫn quất thành cuộn, bên trong có lõi.

2. Phân loại, ký hiệu.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – TopLoigiai (ảnh 5)

– Phân loại:cuộn cảm được chia ra các loại như sau cuộn cao tần, cuộn trung tần, cuộn ậm tần.

– Ký hiệu:

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – TopLoigiai (ảnh 6)

3. Số liệu kỹ thuật.

– Trị số điện cảm:là cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm.

Đơn vị cuộn cảm là henry (H)

– Hệ số phẩm chất:đặc trưng cho sự tiêu hao năng lượng trong cuộng cảm.            

   

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – TopLoigiai (ảnh 7)

                         

– Cảm kháng của cuộn cảm(XL)

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – TopLoigiai (ảnh 8)
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập