Bài 1. Bài mở đầu (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

Bài 1: Bài mở đầu

I. Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp một phần không nhỏ vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước

2. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến

3. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong sản xuất hàng hóa và xuất khẩu

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 1. Bài mở đầu - Toploigiai (ảnh 2)

4. Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp còn chiếm trên 50% tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 1. Bài mở đầu - Toploigiai (ảnh 3)

II. Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay

1. Thành tựu

– Thành tựu nổi bật nhất là sản xuất lương thực tăng liên tục

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 1. Bài mở đầu - Toploigiai (ảnh 4)

– Thành tựu thứ hai là bước đầu đã hình thành một số ngành sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Xem thêm:  Tác giả - Tác phẩm: Phú sông Bạch Đằng (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Nội dung, Sơ đồ tư duy) | Myphamthucuc.vn

– Một số sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp được xuất khẩu ra thị trường quốc tế

2. Hạn chế

– Năng suất và chất lượng còn thấp

– Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi; cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao

III. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta

– Sản xuất đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

– Đầu tư đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính

– Xây dựng nền nông nghiệp tăng nhanh theo hướng sinh thái

– Áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chọn, tạo giống vật nuôi, cây trồng

– Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch

Tổng kết 

Sau khi học xong bài 1 của chương trình môn Công nghệ 10, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư  nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

– Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay

– Phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập