• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Trưởng phòng - Ông Đỗ Đăng Bảo Linh

Trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Đỗ Đăng Bảo Linh  

Thạc sĩ  

0251.3847169  

baolinh.khtc@dongnai.edu.vn  

Phó trưởng phòng - Ông Trần Đức Thắng

Phó trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Trần Đức Thắng  

Đại học  

0251.3847169  

ducthang.khtc@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo  

Đại học  

 

thuthao.khtc@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên  

Thạc sĩ  

 

thuyduyen.khtc@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Lê Bùi Chí

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Lê Bùi Chí  

Thạc sĩ  

 

buichi.khtc@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Nguyễn Thị Trà My

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Trà My  

Đại học  

 

tramy.khtc@dongnai.edu.vn  

Videos - Clips

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học tr