• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020
Số/Ký hiệu: 1433/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 04/6/2018
Ngày ban ký: 04/6/2018
Loại văn bản: Văn bản
Người ký:
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_1433-sgddt_trienkhaichuongtrinhphoihoptuyentruyengiaoduc.pdfVăn bản khác