• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tiêu đề: Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Loại văn bản:
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

Hội đồng thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

2. Cách thức thực hiện​

Nộp trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi

3. Hồ sơ​

Đơn phúc khảo của thí sinh

4. Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi

5. Cơ quan thực hiện TTHC

Hội đồng thi

6. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

7. Lệ phí

Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo.

8. Kết quả thực hiện TTHC

9. Yêu cầu/Điều kiện

10. Căn cứ pháp lý​


Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

File đính kèm:
Videos - Clips

Khai mạc Trường hè giáo viên và học sinh chuyên Toán khu vực phía Nam