• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Tiêu đề: Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Loại văn bản:
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện

​- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo.

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác : Sở giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường
 
2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
3. Hồ sơ

+ Đơn xin chuyển trường, có cha, mẹ hoặc người giám hộ xác nhận và chịu trách nhiệm.

+ Học bạ hợp lệ (có điểm số của các môn học theo phân phối chương trình của cấp học, có chữ ký và xác nhận của giáo viên chuyên môn, của ban giám hiệu nhà trường, nơi cho phép chuyển trường).

+ Giấy trúng tuyển vào lớp học đầu cấp hệ công lập hoặc bán công hoặc hệ dân lập (do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp đối với học sinh THPT hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo cấp đối với học sinh tiểu học và THCS).

+ Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (do phòng hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp).

+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn tại địa phương Đồng Nai.

+ Bản sao giấy khai sinh, có công chứng của Nhà nước (theo qui định của Sở Tư pháp).

+ Giấy giới thiệu chuyển trường, nơi cho phép học sinh được chuyển trường.

Ngoài ra, kèm theo những giấy tờ được ưu tiên cho xét tốt nghiệp (nếu có), như con thương binh, con liệt sĩ, chứng nhận nghề, vùng Sâu, vùng xa, miền núi, thẻ sinh hoạt Đoàn TNCS Hồ Chí minh ...

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
4. Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc.(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
 
5. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
 
6. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

7. Lệ phí

Giấy giới thiệu.

8. Kết quả thực hiện TTHC

9. Yêu cầu/Điều kiện

Học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục:

* Đối tượng:

a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

* Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau:

a) Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

b) Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

* Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.
 
10. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT.
File đính kèm:
Videos - Clips

Khai mạc Trường hè giáo viên và học sinh chuyên Toán khu vực phía Nam