• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Thông báo nhận chứng chỉ anh văn Cambridge

Thông báo nhận chứng chỉ anh văn Cambridge

Thông báo nhận chứng chỉ anh văn Cambridge

          Đã có chứng chỉ anh văn Cambridge khóa thi 12,13/5/2018 và khóa thi 03/6/2018 đề nghị các đơn vị cử cán bộ về Sở GDĐT nhận  từ ngày 17 đến 20/7/2018; chi tiết liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (ông Phạm Long).

  09:14 16/07/2018
Videos - Clips

Khai mạc Trường hè giáo viên và học sinh chuyên Toán khu vực phía Nam