• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2018-2019

Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2018-2019

TẢI FILE

  10:12 22/06/2018

File đính kèm

Thongbao Tải về
Videos - Clips

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học tr