• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường tổ chức thi tuyển năm học 2018-2019

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường tổ chức thi tuyển năm học 2018-2019

TẢI FILE

  08:12 22/06/2018
Videos - Clips

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học tr