Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13221212
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 540
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (xem tại địa chỉ http://sgddt.dongnai.gov.vn/Pages/noi-dung-thong-bao.aspx?NoticeID=171)
Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành...
Phê duyệt 84 dự án của 159 học sinh tham gia thi đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 gồm: 01 dự án đạt giải nhất; 12 dự án đạt giải nhì; 29 dự án đạt giải ba; 42 dự án đạt giải khuyến khích
Xét đề nghị của Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo chấm thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018. Công nhận 78 giáo viên tham gia hướng dẫn 84 dự án học sinh tham gia thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 gồm:
Căn cứ công văn số 8775/UBND-VX ngày 27/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền thành lập Đoàn kiểm tra xét công nhận trường mầm non, tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia; Xét văn bản số 428/UBND-VX ngày 19/01/2018 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc chuẩn y kết quả đạt chuẩn quốc gia trường....
Thực hiện Kế hoạch số 3314/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Sở GDĐT về việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2017-2018;
Sở GDĐT triệu tập cán bộ, giáo viên và học sinh về tham dự Lễ khai mạc, Hội thảo về nghiên cứu khoa học, Lễ tổng kết và tham quan các gian trưng bày sản phẩm...
Thực hiện Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông; Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018
Các dự án vào vòng chung khảo sẽ Thực hiện kế hoạch số 3348/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Sở GDĐT về việc “Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2017-2018”. Thời gian thi vòng chung khảo: từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 01 năm 2018...
12345678910...