Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224049
Hôm qua: 965
Hôm nay: 99

(11:04 - 12/07/2011) Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh năm học 2011 – 2012


Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên môn học GDQP-AN của các nhà trường. Để triển khai thực hiện có hiệu qủa nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2010-2011. Sở GDĐT lập kế hoạch tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông (THPT) như sau:

KẾ HOẠCH

Tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh

năm học 2011 – 2012

 

Căn cứ Công văn số 3610/BGDĐT-GDQP ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Bộ GDĐT V/v bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn học GDQP-AN cấp THPT năm 2011.

Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên môn học GDQP-AN của các nhà trường. Để triển khai thực hiện có hiệu qủa nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2010-2011. Sở GDĐT lập kế hoạch tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông (THPT) như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

 Nhằm giới thiệu, thống nhất cho giáo viên GDQP-AN ở các trường THPT trong tỉnh: Nhận thức sâu sắc về mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ GDQP-AN trong tình hình mới; nắm vững nội dung, phương pháp trong kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học GDQP-AN cấp THPT; bài giảng điện tử; qui trình xây dựng ma trận đề kiểm tra, các hình thức kiểm tra đánh giá trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; một số nội dung sửa đổi về Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội trong chương trình GDQP-AN cấp THPT, làm cơ sở vận dụng thiết thực trong dạy, học môn học GDQP-AN năm học 2011 – 2012 đạt kết quả cao.

2. Yêu cầu

a) Đối với Ban Giám hiệu các trường THPT:              

- Cử giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng bảo đảm đúng, đủ thành phần theo kế hoạch.

- Phân công giao nhiệm vụ cho giáo viên tham gia tập huấn chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia tập huấn đạt kết quả cao.

b) Đối với giáo viên GDQP-AN tham gia tập huấn:

- Nắm chắc nội dung tập huấn, nhất là những nội dung sửa đổi mới theo chương trình qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chấp hành nghiêm các qui định do Ban Tổ chức lớp học đề ra, tham gia tập huấn đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Sau tập huấn, làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện dạy, học môn học GDQP-AN theo đúng nội dung, chương trình qui định của Bộ GDĐT.

II. NỘI DUNG - THỜI GIAN

1. Nội dung  

- Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, thực hiện môn học GDQP-AN năm học 2010 – 2011.

- Thống nhất một số mẫu biểu qui định trong tổng hợp, báo cáo môn học GDQP-AN.

- Nội dung, phương pháp trong kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ

năng môn học GDQP-AN cấp THPT; bài giảng điện tử.

- Qui trình xây dựng ma trận đề kiểm tra, các hình thức kiểm tra đánh giá trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Một số nội dung sửa đổi về Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội.

- Kiểm tra Bắn đạn thật bài 1b súng tiểu liên AK.

2. Thời gian

 Từ ngày 02/8/2011 đến ngày 06/8/2011 (Lịch cụ thể riêng).

III. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP

1.       Thành lập Ban Tổ chức

- Ông: Nguyễn Thiệp       -      Phó GĐ Sở GDĐT       -        Trưởng ban.

- Ông: Trần Thanh Thiên Trưởng phòng GDTrH - SGDĐT - Phó ban.

- Thượng tá: Trần Ngọc Khải - Phó TMT – Bộ CHQS tỉnh -   Phó ban.

- Trung tá: Lê Quang Thịnh – TBDQ – Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên

- Ông: Trần Đức Thắng - Phó Phòng KH -TC – Sở GDĐT - Ủy viên

- Ông: Lưu Quang Ban - Phó phòng GDTrH - Sở GDĐT - Ủy viên.

- Ông: Lê Văn Tập - Chuyên viên Phòng GDTrH - Ủy viên.

2. Phương pháp

- Thành lập bộ phận báo cáo viên gồm một số giáo viên cốt cán đã tham gia tập huấn môn học GDQP-AN do Bộ tổ chức và giáo viên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung và báo cáo, thống nhất trong lớp tập huấn.

IV. THÀNH PHẦN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần

 Giáo viên GDQP-AN chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

2. Địa điểm

                a) Khai mạc, bế mạc:

                - Khai mạc: 08.00 giờ ngày 02 tháng 8 năm 2011 (Thứ 3) tại hội trường A – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

                - Bế mạc: 15.00 giờ ngày 06 tháng 8 năm 2011 (Thứ 7) tại hội trường A – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

b) Tập huấn: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Hội trường Phòng Tham mưu).

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Sở GDĐT

 - Phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu và theo dõi quản lý lớp tập huấn. Có kế hoạch triệu tập cán bộ giáo viên tham gia tập huấn đúng theo thành phần quy định. Tổ chức biên chế và phân công địa điểm lớp học.

- Bảo đảm kinh phí phục vụ cho lớp tập huấn.

2.       Đề nghị Bộ CHQS tỉnh

 Giúp Sở GDĐT bảo đảm địa điểm tập huấn, hội trường phục vụ lễ khai bế mạc và tập huấn theo kế hoạch; phân công giáo viên giảng dạy các nội dung theo đề nghị của Sở GDĐT (Sở GDĐT sẽ hiệp đồng cụ thể); bảo đảm vũ khí trang bị, đạn và tổ chức bắn đạn thật cho học viên lớp tập huấn; cùng với Sở GDĐT tổng kết, báo cáo kết quả tập huấn cho Hội đồng GDQP tỉnh khi kết thúc đợt tập huấn./.

Download


Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Triệu tập giáo viên dự Tập huấn, bồi dưỡng giáo dục quốc phòng-an ninh các trường THPT năm 2011 (12/07/11)
Kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2011 cho Cán bộ Quản lý và giáo viên cấp trung học (11/07/11)
Quyết định Về việc thành lập các đoàn cán bộ - giáo viên tham dự các lớp tập huấn hè 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (28/06/11)
Kiểm tra công tác xét tuyển sinh lớp 10 trường PTDTNT tỉnh năm học 2011-2012 tại các huyện (23/06/11)
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông, Năm học 2011 - 2012 (23/06/11)
Thảo Luận
Chưa có thảo luận nào về bài viết này.

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì!
Để lại lời bình ngay!