ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9558384
Hôm qua: 2933
Hôm nay: 2057

(11:11 - 23/06/2011) Quyết định Về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông, Năm học 2011 - 2012


Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ban hành kèm theo QĐ số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;Căn cứ công văn số 459/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/04/2011 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai về việc “Thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012”;

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10

Trung học Phổ thông, Năm học 2011 - 2012

             

               GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ quyết định số 89/2008/QĐ-UBND, ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ban hành kèm theo QĐ số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ công văn số 459/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/04/2011 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai về việc “Thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012”;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Giáo dục Trung học,

                        QUYẾT ĐỊNH:

                Điều 1. Nay thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông  Năm học 2011 - 2012

                Địa điểm HĐ chấm thi: Trường THCS Hùng Vương  – Tp. Biên Hoà

 

                Điều 2. Cử các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và Uỷ viên của hội đồng chấm thi.

 

                Điều 3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng chấm thi thực hiện theo quy chế của Bộ và hướng dẫn của Sở.

-          Lãnh đạo hội đồng, thư ký và phục vụ làm việc từ 07 giờ 30 ngày 01/07/2011, riêng bảo vệ làm việc từ 10 giờ 00 ngày 30/06/2011;

-          Phó chủ tịch, tổ trưởng, tổ phó, thanh tra họp triển khai đáp án lúc 14 giờ 00 ngày 03/07/2011

-          Khai mạc Hội đồng chấm thi vào lúc 07 giờ 30 ngày 04/07/2011.

 

                Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Sở, các Trưởng phòng chức năng Sở, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 2 căn cứ quyết định thi hành./.
Download

Các bài viết mới hơn:
Quyết định phê duyệt danh sách đạt giải, cử các dự án tham gia thi cấp quốc gia, Hội đồng bồi dưỡng thi quốc gia "Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học" năm học 2014-2 (11/12/14)
Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (10/12/14)
Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc Trung học, năm học 2014 - 2015 (24/11/14)
Triệu tập hội nghị Hội đồng bộ môn Sinh học THPT cụm: Xuân Lộc,Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ và Biên Hòa (19/11/14)
Cung cấp danh sách học sinh lớp 11 phục vụ khảo sát chính thức Đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2014 - 2015 (19/11/14)
Các bài viết cũ hơn:
Thông báo Về Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận các cá nhân và tập thể của tỉnh Đồng Nai đạt thành tích tại kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc năm học 2010 - 2011 (23/06/11)
Tổ chức ôn tập cho học sinh thi lại, rèn luyện hè (21/06/11)
Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2011-2012 (20/06/11)
Tổ chức thi nghề phổ thông (14/06/11)
Quyết định Về việc thành lập 23 Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 Năm học 2011–2012 (13/06/11)