ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9567927
Hôm qua: 4788
Hôm nay: 209

(08:15 - 30/05/2011) Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh Năm học 2011–2012


Căn cứ công văn số 458/SGDĐT-GDTrH ngày 05/04/2011 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai về việc “Thi tuyển vào lớp 10 chuyên tỉnh năm học 2011-2012”;

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10

chuyên Lương Thế Vinh Năm học 2011–2012

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ quyết định số 89/2008/QĐ-UBND, ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ban hành kèm theo QĐ số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ công văn số 458/SGDĐT-GDTrH ngày 05/04/2011 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai về việc “Thi tuyển vào lớp 10 chuyên tỉnh năm học 2011-2012”;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

                Điều 1. Nay thành lập 04 Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lương Thế Vinh  năm học 2011-2012 gồm:

1.       THCS Trần Hưng Đạo                                         – Tp. Biên Hòa

2.       THPT Lê Hồng Phong                                         – Tp. Biên Hòa

3.       Tiểu học Tam Hiệp A                                          – Tp. Biên Hòa

4.       TH-THCS&THPT Đinh Tiên Hoàng                – Tp. Biên Hòa

                Điều 2. Cử các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và Ủy viên của hội đồng coi thi.

                Điều 3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng coi thi thực hiện theo quy chế của Bộ và hướng dẫn của Sở.

      -   Họp Chủ tịch, phó Chủ tịch và  thư ký các hội đồng coi thi vào lúc 08 giờ 00 ngày 06/6/2011 tại  Sở GD&ĐT.

-          Lãnh đạo hội đồng, thư ký, bảo vệ và phục vụ làm việc từ 14 giờ 00 ngày 06/6/2011;

-          Giám thị làm việc từ 08 giờ 00 ngày 07/6/201 tại mỗi hội đồng thi;

-          Lịch thi thực hiện theo lịch thi của Sở Giáo dục và Đào tạo trong công văn 458/SGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2011.

                Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Sở, các Trưởng phòng chức năng Sở, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 2 căn cứ quyết định thi hành ./.
Download quyết định


Các bài viết mới hơn:
Quyết định phê duyệt danh sách đạt giải, cử các dự án tham gia thi cấp quốc gia, Hội đồng bồi dưỡng thi quốc gia "Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học" năm học 2014-2 (11/12/14)
Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (10/12/14)
Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc Trung học, năm học 2014 - 2015 (24/11/14)
Triệu tập hội nghị Hội đồng bộ môn Sinh học THPT cụm: Xuân Lộc,Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ và Biên Hòa (19/11/14)
Cung cấp danh sách học sinh lớp 11 phục vụ khảo sát chính thức Đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2014 - 2015 (19/11/14)
Các bài viết cũ hơn:
Triển khai dạy học thí điểm Chương trình GDPT môn tiếng Anh cấp THPT (18/05/11)
Triển khai dạy học thí điểm Chương trình GDPT môn tiếng Anh cấp THCS (18/05/11)
Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận thư viện trường học Đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT (14/05/11)
Quyết định Về việc công nhận học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011 (13/05/11)
Quyết định Về việc kiểm tra chuyên môn bậc Trung học (12/05/11)