Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224054
Hôm qua: 965
Hôm nay: 104

(07:06 - 15/12/2010) Hướng dẫn tổ chức thi Tiếng anh qua Internet cấp trường


Nhà trường lập danh sách phòng thi, đợt thi và thông báo với học sinh toàn trường trước ngày 24/12/2010. Các đợt thi chỉ tổ chức trong thời gian mà BTC cấp toàn quốc đã quy định (xem Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010 – 2011...

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI CẤP TRƯỜNG (vòng 15)

I.LẬP DANH SÁCH HỌC SINH THI CẤP TRƯỜNG

1. Thông báo thời điểm học sinh phải hoàn thành 14 vòng tự luyện (nên trước  ngày 22/12/2010).

2. Đến thời điểm đã thông báo, BTC cấp trường phân công cán bộ vào mục “Thống kê” để lấy danh sách những học sinh đã hoàn thành 14 vòng tự luyện (xem thêm hướng dẫn cách xem Thống kê). Nhà trường lập danh sách phòng thi, đợt thi và thông báo với học sinh toàn trường trước ngày 24/12/2010. Các đợt thi chỉ tổ chức trong thời gian mà BTC cấp toàn quốc đã quy định (xem Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010 – 2011 trong mục “Quyết định, Công văn Bộ GD-ĐT”).

II.KIỂM TRA VÀ CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1.       Kiểm tra các máy tính phục vụ cuộc thi, tốt nhất là thi được ít nhất 1 vòng trên máy tính. Thông thường các nơi quên chưa cài phần mềm Adobe Flash Player hoặc trình duyệt bị lỗi (xem hướng dẫn cài phần mềm hoặc trình duyệt ở mục “Trợ giúp” ).

2.       Kiểm tra đường mạng Internet để đảm bảo máy tính kết nối được Internet.

3.       In biên bản phòng thi gồm các cột : Số thứ tự, số ID, Họ và tên, Ngày sinh, lớp, điểm thi, Thời gian thi, Học sinh ký tên. Phía dưới biên bản là chữ ký của 2 giám thị. Phía trên ghi rõ đợt thi, phòng thi.

III. TẠO MÃ SỐ THI

Để tổ chức thi  cấp trường, BTC cấp trường cử 1 cán bộ Đăng ký thành viên với đối tượng là Giáo viên để có thể tạo mã số thi . Các mã số thi tạo trước ngày 15/12/2010 sẽ không sử dụng được.

Để tạo mã số thi, cán bộ Đăng nhập vào hệ thống http://ioe.vn với tên đăng nhập đã đăng ký đối tượng là Giáo viên.

Download