Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13221151
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 479

(11:50 - 20/10/2010) KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC BẬC THCS
KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6

Cả năm: 37 tuần – 70 tiết

Học kì 1: 19 tuần – 36 tiết

Học kì 2: 18 tuần – 34 tiết

 

Nội dung

Số tiết

Lí thuyết

Bài tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra

Mở đầu

3

-

-

-

-

Chương I: Tế bào thực vật

2

-

2

-

-

Chương II: Rễ

4

-

1

-

-

Chương III: Thân

5

-

1

1

1

Chương IV: Lá

7

1

1

-

-

Chương V: Sinh sản sinh dưỡng

2

-

-

-

-

Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính

5

-

-

1

1

Chương VII: Quả và hạt

4

-

-

2

-

Chương VIII: Các nhóm thực vật

9

-

-

1

1

Chương IX: Vai trò của thực vật

5

-

-

-

-

Chương X: Vi khuẩn, nấm, địa y

4

1

3

1

1

 

 

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7

Cả năm: 37 tuần – 70 tiết

Học kì 1: 19 tuần – 36 tiết

Học kì 2: 18 tuần – 34 tiết

 

Nội dung

Số tiết

Lí thuyết

Bài tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra

Mở đầu

2

-

-

-

-

Chương I: Ngành động vật nguyên sinh

4

-

1

-

-

Chương II: Ngành ruột khoang

3

-

-

-

-

Chương III: Các ngành giun

6

-

1

-

1

Chương IV: Ngành thân mềm

3

-

1

-

-

Chương V: Ngành chân khớp

6

-

2

-

-

Chương VI: Ngành động vật có xương sống

17

1

4

1

2

Chương VII: Sự tiến hóa của động vật

4

-

-

-

-

Chương VIII: ĐV và đời sống con người

4

-

5

1

1

 

 

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

Cả năm: 37 tuần – 70 tiết

Học kì 1: 19 tuần – 36 tiết

Học kì 2: 18 tuần – 34 tiết

 

Nội dung

Số tiết

Lí thuyết

Bài tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra

Mở đầu

1

-

-

-

-

Chương I: Khái quát về cơ thể người

4

-

1

-

-

Chương II: Vận động

5

-

1

-

-

Chương III: Tuần hòan

6

-

1

-

1

Chương IV: Hô hấp

3

-

1

-

-

Chương V: Tiêu hóa

5

1

1

-

-

Chương VI: Trao đổi chất và năng lượng

5

-

1

1

1

Chương VII: Bài tiết

3

-

-

-

-

Chương VIII: Da

2

-

-

-

-

Chương IX: Thần kinh và giác quan

11

-

1

-

1

Chương X: Nội tiết

5

-

-

-

-

Chương XI: Sinh sản

5

1

-

1

1

 

 

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9

Cả năm: 37 tuần – 70 tiết

Học kì 1: 19 tuần – 36 tiết

Học kì 2: 18 tuần – 34 tiết

 

Nội dung

Số tiết

Lí thuyết

Bài tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra

Phần I – DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Chương I: Các thí nghiệm của Menđen

5

1

1

-

-

Chương II: Nhiễm sắc thể

6

-

1

-

-

Chương III: ADN và gen

5

-

1

-

1

Chương IV: Biến dị

5

-

2

-

-

Chương V: Di truyền học người

3

-

-

-

-

Chương VI: Ứng dụng di truyền học

7

-

2

1

1

PhầnII – SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương I: Sinh vật và môi trường

4

-

2

-

-

Chương II: Hệ sinh thái

4

-

2

-

1

Chương III: Con người, dân số và mt

3

-

2

-

-

Chương IV: Bảo vệ môi trường

3

1

1

4

1

 

 Thảo Luận
(01/10/2013) photonguyenson@gmail.com (khách) (01/10 - 01:12:15 CH)
nnnnnn
(19/09/2013) thai phuong (khách) (19/09 - 07:08:42 CH)
Ban thyanh than men! ban lam dum phan phoi chuong trính sinh hoc 7,8 co phan loai hoc sinh gioi, kha, trung binh cho minh nhe
(14/09/2013) (14/09 - 08:40:33 SA)
PHAN PHOI CHUONG TRINH MON SINH - THCS (6-7-8-9)
(14/09/2013) trankimbinh (khách) (14/09 - 08:40:07 SA)
PHAN PHOI CHUONG TRINH MON SINH - THCS (6-7-8-9)
12

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì!
Để lại lời bình ngay!