Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220829
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 157

(03:40 - 07/10/2010) Kế hoạch Tổ chức Hội nghị về “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông”


Nhằm đổi mới công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, Sở GDĐT Đồng Nai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông” như sau:

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị về “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông”

       

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2010 – 2011 theo hướng dẫn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn số 1410/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/8/2010 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở và hướng dẫn số 1411/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/8/2010 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học phổ thông của Sở GDĐT Đồng Nai; nhằm đổi mới công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, Sở GDĐT Đồng Nai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông” như sau:

I. Nội dung

Hội nghị tập trung vào 03 nội dung (mỗi chuyên đề thực hiện 01 nội dung):

1.        Phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực.

2.        Bạo lực học đường.

3.        Sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với tổ chức đoàn, đội trong nhà trường; hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục đạo đức học sinh.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị cấp tỉnh

1. Bậc Trung học phổ thông

- Thời gian: trước 30/11/2010

- Địa điểm: Trường THPT Ngô Quyền (dự kiến)

2. Bậc Trung học cơ sở

- Thời gian: trước 15/12/2010

- Địa điểm: Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa – Tp Biên Hòa (dự kiến)

III. Thành phần và số lượng đại biểu tham dự Hội nghị cấp tỉnh

1.        Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đại diện các phòng (Ban) chức năng Sở.

- Phòng Giáo dục trung học.

2.        Các trường THPT:

- 01 Lãnh đạo nhà trường.

- 03 Giáo viên đại diện 03 khối lớp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm ở trường.

3.        Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố:

- 01 Lãnh đạo phòng.

- 01 Chuyên viên.

- Hiệu trưởng các trường THCS.

- 04 Giáo viên đại diện 04 khối lớp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm ở trường.

 

 

IV. Kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện Hội nghị cấp tỉnh

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị.

28/9/2010 đến 04/10/2010

2

Triển khai tổ chức hội nghị cấp trường và cấp huyện, thị xã, thành phố.

06/10/2010

3

Tổng hợp báo cáo việc tổ chức hội nghị và báo cáo chuyên đề của các trường THPT.

21/11/2010

4

Tổ chức hội nghị cấp tỉnh bậc THPT

Tháng 11/2010

5

Tổng hợp báo cáo việc tổ chức hội nghị và báo cáo chuyên đề của các phòng GDĐT.

05/12/2010

6

Tổ chức hội nghị cấp tỉnh bậc THCS

Tháng 12/2010

V. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Giáo dục trung học:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị cấp tỉnh.

2. Các trường THPT trong tỉnh:

- Tổ chức Hội nghị cấp trường trước ngày 15/11/2010.

- Báo cáo việc tổ chức Hội nghị và gửi báo cáo chuyên đề (mỗi trường 01 chuyên đề theo 01 nội dung ở mục I )  về phòng giáo dục trung học - Sở GDĐT trước ngày 20/11/2010.

- Tham gia báo cáo tham luận tại Hội nghị cấp tỉnh bậc THPT, dự kiến tổ chức trước ngày 30/11/2010.

3. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo cho các trường THCS thuộc địa bàn tổ chức Hội nghị cấp trường trước ngày 15/11/2010.

- Tổ chức Hội nghị cấp huyện, thị xã và thành phố trước ngày 30/11/2010.

- Báo cáo việc tổ chức Hội nghị và gửi báo cáo chuyên đề (mỗi phòng 03 chuyên đề theo 03 nội dung ở mục I ) về phòng giáo dục trung học - Sở GDĐT trước ngày 05/12/2010.

- Tham gia báo cáo tham luận tại hội nghị cấp tỉnh bậc THCS, dự kiến tổ chức trước ngày 15/12/ 2010./.

Download