Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13070810
Hôm qua: 1967
Hôm nay: 340

(02:47 - 05/10/2010) Hội nghị chuyên đề môn Địa lí Bậc THCS, năm học 2010 -2011


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai; thực hiện kế họach họat động của Hội đồng bộ môn cấp Tỉnh nhiệm kì IV (2009-2011;nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Địa lí trong trường THCS.Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị chuyên đề Địa lí bậc THCS.

Kính gửi:         -    Các phòng Giáo dục & Đào tạo.

-          Thành viên HĐBM Sử - Địa THCS.

-          Trường THCS Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) Đồng Nai; thực hiện kế họach họat động của Hội đồng bộ môn (HĐBM) cấp Tỉnh nhiệm kì IV (2009-2011); nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Địa lí trong trường THCS. Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị chuyên đề Địa lí bậc THCS.

1.        Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 22 /10/2010.

2.        Địa điểm: trường THCS Phước Thiền – Nhơn Trạch.

3.        Thành phần mời dự:

- Chuyên viên phụ trách chuyên môn thuộc phòng GD & ĐT.

- Các thành viên HĐBM Sử - Địa THCS cấp tỉnh (Nhiệm kì 2009-2011).

- Mỗi trường THCS cử 01 (một) giáo viên môn Địa lí (Là tổ trưởng hoặc nhóm trưởng).

         4. Nội dung Hội nghị:

a/ Báo cáo hai chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Chuyên đề 2: Kỹ năng vẽ và nhận xét bản đồ lớp 9.

b/ Dạy 02 tiết minh họa

c/ Thảo luận, rút kinh nghiệm.

5. Công tác chuẩn bị:

Phòng GDĐT huyện Nhơn Trạch chỉ đạo Trường THCS Phước Thiền chuẩn bị cơ sở vật chất gồm: hội trường, âm thanh, trang trí, các tiết mục văn nghệ, nước uống, …