Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9910352
Hôm qua: 2486
Hôm nay: 861

(10:54 - 05/10/2010) Tham gia cuộc thi soạn giáo án điện tử và sử dụng trang web teachingenglish.edu.vn dành cho GV Tiếng anh THPT


Thực hiện công văn số 6119/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo cuộc thi soạn giáo án điện tử và sử dụng trang web teachingenglish.edu.vn, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện một số yêu cầu sau

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.

Thực hiện công văn số 6119/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo cuộc thi soạn giáo án điện tử và sử dụng trang web teachingenglish.edu.vn, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Thông báo cho giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh sử dụng trang web teachingenglish.edu.vn để tiếp cận những nguồn tư liệu được cập nhật về kỹ thuật, phương pháp dạy học.

2. Phổ biến và chỉ đạo giáo viên tham gia cuộc thi soạn giáo án điện tử dành cho giáo viên Tiếng Anh THPT, mọi thông tin cũng như thể lệ cuộc thông qua website www.teachingenglish.edu.vn .

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của công văn.


Các bài viết mới hơn:
Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCSTriệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS (04/08/15)
Quyết định Thành lập các Tổ báo cáo viên tập huấn Triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS năm học 2015 - 2016 (04/08/15)
Giấy mời Tham dự tập huấn “Kỹ năng giao tiếp và tạo động lực” trong dạy học dành cho giáo viên hướng nghiệp (03/08/15)
Triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS (31/07/15)
Quyết định Cử 02 Đoàn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn “Triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS” (21/07/15)
Các bài viết cũ hơn:
Triển khai chương trình công tác Thư viện trường học năm học 2010-2011 (05/10/10)
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường bậc THCS và bậc THPT năm học 2010 – 2011 (30/09/10)
Quyết định Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về giảng dạy cho cán bộ, giáo viên cốt cán cấp THCS và THPT - năm 2010 (25/09/10)
Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên cấp THCS và THPT tại Đồng Nai (25/09/10)
Tổ chức kiểm tra công tác PCMT, kiểm tra và phát hiện người nghiện ma túy năm 2010 (23/09/10)