Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13069083
Hôm qua: 1572
Hôm nay: 580

(10:54 - 05/10/2010) Tham gia cuộc thi soạn giáo án điện tử và sử dụng trang web teachingenglish.edu.vn dành cho GV Tiếng anh THPT


Thực hiện công văn số 6119/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo cuộc thi soạn giáo án điện tử và sử dụng trang web teachingenglish.edu.vn, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện một số yêu cầu sau

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.

Thực hiện công văn số 6119/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo cuộc thi soạn giáo án điện tử và sử dụng trang web teachingenglish.edu.vn, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Thông báo cho giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh sử dụng trang web teachingenglish.edu.vn để tiếp cận những nguồn tư liệu được cập nhật về kỹ thuật, phương pháp dạy học.

2. Phổ biến và chỉ đạo giáo viên tham gia cuộc thi soạn giáo án điện tử dành cho giáo viên Tiếng Anh THPT, mọi thông tin cũng như thể lệ cuộc thông qua website www.teachingenglish.edu.vn .

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của công văn.