Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220839
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 167

(09:02 - 30/09/2010) Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường bậc THCS và bậc THPT năm học 2010 – 2011


Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai chỉ đạo các cấp tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đối với tất cả các môn học thuộc bậc THCS và bậc THPT với những nội dung như sau:

    Kính gửi:

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

-  Các trường Trung học phổ thông.

 

Căn cứ vào công văn số 4718/BGD&ĐT ngày 11/8/2010 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010 - 2011; và văn bản số 1410/SGD&ĐT – GDTrH và 1411/SGD&ĐT – GDTrH ngày 20/8/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2010-2011;

Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai chỉ đạo các cấp tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đối với tất cả các môn học thuộc bậc THCS và bậc THPT với những nội dung như sau:

I.  Mục đích, yêu cầu

                - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi  (GVDG) trường phổ thông, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

- Hội thi GVDG nhằm phát động một phong trào thi đua sôi nổi trong giảng dạy đối với bậc học THCS và THPT trong các trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD ý thức tự học tập, tự nghiên cứu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Qua hội thi, các các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

- Hội thi GVDG là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục.

II.  Tổ chức hội thi GVDG cấp trường THCS và THPT

1.  Đối tượng tham gia hội thi:

Tất cả giáo viên có tiết dạy trên lớp (đối với tất cả các môn học thuộc bậc học THCS và THPT) và có thâm niên giảng dạy ít nhất 3 năm đều phải tham gia dự thi GVDG cấp trường (100%)

2.  Hồ sơ cá nhân, gồm:

- 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm (SKKN).

- Viết 02 giáo án, trong đó có 01 bài giảng tự chọn và 01 bài giảng do BTC hội thi nhà trường quy định (cho giáo viên dự thi bốc thăm).

Tất cả SKKN, giáo án được ghi vào đĩa VCD (hoặc CD) và nộp về BTC. Số lượng nhân bản của SKKN và GA do BTC hội thi cấp trường quy định và GV phải thực hiện.

3. Nội dung thi:

Mỗi giáo viên dự hội thi thực hiện các nội dung sau:

-  Báo cáo SKKN được đánh giá trong thời gian từ 4 năm học cho đến gấn đây nhất.

- Thi một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ chương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của nghành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực).

Trong năm học 2010 – 2011, trước mắt nội dung bài kiểm tra năng lực hiểu biết của giáo viên tập trung vào các tài liệu sau:

    + Luật giáo dục;

    + Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

    + Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT;

       Trọng tâm chủ yếu là những phần có liên quan đến giáo viên. Ngoài ra, các đơn vị, trường học có thể đưa thêm vào bài kiểm tra một số nội dung liên quan đến giáo dục của địa phương.

- Thi thực hành giảng dạy 2 tiết được quy định trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi (nói trên).

4. Một số yêu cầu đối với hội thi:

-  Đối với trường THCS và THPT: Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT nhà trường ra Quyết định thành lập BTC hội thi GVDG, Quyết định thành lập hội đồng giám khảoQuyết định thành lập Ban ra đề thi, chấm thi bài kiểm tra năng lực.

-  Yêu cầu đối với giáo viên: Điểm đạt được của SKKN phải từ 6,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10) thì được dự thi tiếp vòng sau; nếu chỉ đạt được dưới 6,0 điểm thì coi như bị loại. Nếu bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10) thì giáo viên đó mới được thực hiện tiếp bài thực hành giảng dạy; nếu bài thi năng lực đạt thấp hơn 8,0 điểm thì giáo viên đó coi như bị loại, nghĩa là không được tham gia hội thi nữa.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi hội thi cấp trường phải đạt được các yêu cầu sau: Bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên; 2 tiết thực hành giảng dạy được xếp loại giỏi; Điểm đạt được của SKKN từ 6,0 điểm trở lên.

Trong số các danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, chọn một số giáo viên đạt kết quả xuất sắc để xếp giải Nhất, Nhì, Ba của hội thi phải đạt được các yêu cầu sau: Điểm bài thi năng lực phải đạt từ 9,0 điểm trở lên; Điểm SKKN phải đạt từ 8,0 điểm trở lên; 2 tiết dạy thực hành giảng dạy được xếp loại giỏi, có số điểm cao tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối và được hội đồng giám khảo hội thi cấp trường suy tôn danh hiệu cao quý này.

5. Một số quy định của Ban tổ chức hội thi cấp trường:

- Đối với giáo viên tham dự hội thi: Giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt của một nhà giáo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở trường.

- Đối với tiết dạy hội thi: 2 tiết dạy hội thi: có 01 tiết dạy bốc thăm là những bài dạy khó, những bài dạy có vấn đề để cho giáo viên tham gia hội thi thể hiện tài năng của mình, tiết bốc thăm là tiết nằm trước hoặc nằm tại thời điểm diễn ra hội thi.  Có 01 tiết tự chọn là tiết dạy nằm tại thời điểm diễn ra hội thi.

- Yêu cầu đối với giám khảo: Giám khảo phải là những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm liền đối với bậc học hoặc có thể là những thành viên có trình độ chuyên môn cao (dạy cùng môn, trừ trường hợp giám khảo là thành viên của Ban giám hiệu nhà trường), có nghiệp vụ sư phạm lâu năm, được đồng nghiệp suy tôn và tín nhiệm. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và chấm điểm khách quan, không thiên vị cho bất cứ người nào. Giám khảo chấm điểm tiết dạy hội giảng theo phiếu dự giờ của Bộ GD&ĐT. Điểm cho mỗi giáo viên tham gia hội giảng là giá trị điểm trung bình cộng của các giám khảo. Cách xếp loại giảng dạy của giáo viên trong hội thi được  thực hiện theo hướng dẫn chấm điểm giờ dạy của Bộ GDĐT.

6. Thời gian tổ chức hội thi: Hiệu trưởng các trường THCS, THPT sớm chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức hội thi GVDG cấp trường và Hội thi phải hoàn thành trước ngày 28/2/2011.

7. Nộp báo cáo: Sau khi kết thúc hội thi, các phòng GDĐT, các trường THPT tổng hợp kết quả hội thi GVDG cấp trường và nộp báo cáo về phòng Giáo dục trung học – Sở GDĐT (gồm các mẫu 1, 2, 3 - đính kèm) và các đề thi chính thức, dự bị (kèm theo đáp án) của bài thi kiểm tra năng lực giáo viên trước ngày 15/3/2011 theo địa chỉ Email:   xuanhoa.gdtrh@dongnai.edu.vn để Sở tổng hợp, phổ biến chung cho các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh.

III. Tổ chức hội thi GVDG cấp huyện (TX, TP) và cấp tỉnh

Căn cứ theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT quy định: Hội thi cấp trường mỗi năm một lần; Cấp huyện 2 năm một lần; Cấp tỉnh 4 năm một lần; Liên hoan GVDG toàn quốc 5 năm một lần.

Sở GDĐT Đồng Nai dự kiến sẽ tổ chức hội thi GVDG các cấp trên phạm vi toàn tỉnh như sau:

1. Đối với hội thi GVDG cấp huyện (TX, TP) cho bậc THCS: Sẽ tổ chức vào năm học 2011 – 2012

2. Đối với hội thi GVDG cấp tỉnh cho bậc THCS và bậc THPT: Sẽ tổ chức vào năm học 2012 – 2013.

Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT và các trường THPT khẩn trương triển khai, thực hiện hội thi GVDG các cấp cơ sở theo đúng tinh thần nội dung nói trên để kịp với thời gian đã định. Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có vấn đề gì còn vướng mắc, cần hỏi thêm cho rõ thì các đơn vị, trường học xin vui lòng phản ảnh trực tiếp về phòng GDTrH - Sở GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, xin liên hệ qua số điện thọai sau: 0918014461 -  061.3843290 hoặc gửi Email theo địa chỉ trên.

Download
Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Quyết định Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về giảng dạy cho cán bộ, giáo viên cốt cán cấp THCS và THPT - năm 2010 (25/09/10)
Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên cấp THCS và THPT tại Đồng Nai (25/09/10)
Tổ chức kiểm tra công tác PCMT, kiểm tra và phát hiện người nghiện ma túy năm 2010 (23/09/10)
Kế hoạch Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán về “Phòng, chống trừng phạt học sinh” (23/09/10)
Thông báo Kết quả Hội nghị chuyên đề “Triển khai một số công tác trọng tâm môn Ngữ văn bậc THPT năm học 2010-2011” (20/09/10)