Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224046
Hôm qua: 965
Hôm nay: 96

(11:03 - 25/09/2010) Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên cấp THCS và THPT tại Đồng Nai


Thực hiện công văn số 3408/BGDĐT-GDTrH ngày 15/6/2010 của Bộ GDĐT về việc “Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên THCS, THPT”, Sở GDĐT Đồng Nai tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên cốt cán về giảng dạy cho giáo viên THCS, THPT năm 2010, với những nội dung như sau:

Kính gửi:

                                                        - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

                                                        - Các trường trung học phổ thông.

 

Thực hiện công văn số 3408/BGDĐT-GDTrH ngày 15/6/2010 của Bộ GDĐT về việc “Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên THCS, THPT”, Sở GDĐT Đồng Nai tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên cốt cán về giảng dạy cho giáo viên THCS, THPT năm 2010, với những nội dung như sau:

 

                I. Mục tiêu:

                - Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên về dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông.

                - Bồi dưỡng nhằm bổ sung, nâng cao năng lực giảng dạy, phát triển chương trình, tài liệu cho giáo viên dạy các môn chuyên trong trường THPT chuyên.

                II. Nội dung:

                Bao gồm các nội dung sau:

                1. Bồi dưỡng dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông; về vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, các hình thức kiểm tra đánh giá trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

2. Bồi dưỡng giáo viên dạy môn chuyên tại trường THPT: Bồi dưỡng về kỹ năng xác định mục tiêu; tìm hiểu, phân tích nhu cầu người học; thiết kế bài giảng; xác định công cụ kiểm tra đánh giá; tổ chức các hoạt động dạy học; thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên; phát triển chương trình, tài liệu dạy học.

3. Môn tập huấn:

- Đối với cấp THCS gồm 11 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Âm nhạc, Thể dục, Công nghệ.

- Đối với cấp THPT gồm 11 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Thể dục, Công nghệ, Tin học.

- Đối với trường THPT chuyên gồm 7 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng anh,  Tin học.

4. Đối tượng tham dự lớp tập huấn:

1- Các chuyên viên phụ trách bộ môn của phòng GDTrH - Sở GDĐT dự tập huấn và theo dõi lớp học.

2- Đối với cấp THCS: Mỗi phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố cử 01 chuyên viên phòng làm trưởng đoàn và 03 giáo viên/mỗi môn học (nói trên) tham dự lớp tập huấn cán bộ, giáo viên cốt cán và lập danh sách gửi về phòng GDTrH - Sở GDĐT (theo bảng 1 dưới đây). Trong số 3 giáo viên được cử đi tập huấn cốt cán có 01 giáo viên là thanh tra kiêm nhiệm của đơn vị. Giáo viên được cử đi học mang theo tài liệu tập huấn, sách giáo khoa của môn học, sách chuẩn kiến thức kỹ năng.

3- Đối với cấp THPT: Mỗi trường cử 01 tổ trưởng (hoặc nhóm trưởng)/đối với mỗi môn học (nói trên) tham dự lớp tập huấn cán bộ, giáo viên cốt cán và lập danh sách giáo viên tham dự tập huấn gửi về phòng GDTrH - Sở GDĐT (theo bảng 1 dưới đây ). Nếu tổ bộ môn có thanh tra kiêm nhiệm của ngành thì cử thanh tra kiêm nhiệm dự tập huấn thay cho tổ trưởng (nhóm trưởng) cho bộ môn đó. Giáo viên được cử đi học mang theo tài liệu tập huấn, sách giáo khoa của môn học, sách chuẩn kiến thức kỹ năng.

Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT gửi danh sách giáo viên tham dự lớp tập huấn giáo viên cốt cán về Sở GDĐT trước ngày 28/9/2010 theo địa chỉ Email: xuanhoa.gdtrh@dongnai.edu.vn

5. Thời gian và địa điểm tập huấn

a. Đối với cấp THPT:

Thời gian tập huấn: 2 ngày (từ ngày 09/10/2010 đến ngày 10/10/2010).

Lễ khai mạc được thực hiện vào lúc 8 giờ ngày 09/10/2010 tại địa điểm tập huấn.

                Địa điểm tập huấn: Tại trường THPT Trấn Biên, thành phố Biên Hòa.

b. Đối với cấp THCS:

Thời gian tập huấn: 2 ngày (từ ngày 16/10/2010 đến ngày 17/10/2010).

Lễ khai mạc được thực hiện vào lúc 8 giờ ngày 16/10/2010 tại địa điểm tập huấn.

                Địa điểm tập huấn: Tại trường THCS Hùng Vương, thành phố Biên Hòa.

                6. Về chuẩn bị cơ sở vật chất cho tập huấn:

                a. Về huy động máy tính và projector: Để tổ chức tốt đợt tập huấn, Sở GDĐT nhờ một số đơn vị hỗ trợ, cho mượn cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị và cử giáo đi dự tập huấn (theo môn học) đưa đến địa điểm tập huấn và đồng thời quản lý trực tiếp các thiết bị, máy móc trong từng buổi học. Bảng phân công đưa theo thiết bị máy móc theo từng môn của các phòng GDĐT và các trường THPT, như sau (Bảng 2):

b. Nơi đăng cai tổ chức tập huấn:

                - Bố trí đủ số phòng học, số bàn ghế cho giáo viên, học viên, phấn bảng để tổ chức lớp tập huấn cho tất cả các môn học. Chuẩn bị 02 máy vi tính, 02 đèn chiếu projector, 02 màn hình dự phòng.

c. Về tài liệu tập huấn: Các đơn vị, trường học mua tài liệu “Bồi dưỡng dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông” và tài liệu chương trình giáo dục phổ thông cho mỗi giáo viên bộ môn. Sở GDĐT yêu cầu mỗi giáo viên/môn học phải có 01 bộ để phục vụ cho dạy học; Nhà trường phải có 01 bộ/môn học (đối với tất cả cá môn) để lưu nhằm để thực hiện công tác quản lý giáo viên trong giảng dạy ở trường. Sở đề nghị các đơn vị, trường học đăng ký mua cho đơn vị, trường học và tất cả giáo viên bộ môn của mình (theo mẫu - bảng 3 dưới đây). Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT gửi bản Đăng ký mua tài liệu tập huấn (bảng 3) về Sở GDĐT trước ngày 28/9/2010 theo địa chỉ Email: xuanhoa.gdtrh@dongnai.edu.vn để kịp đăng ký với công ty sách thiết bị - trường học, phục vụ cho tập huấn.

7. Đối với cán bộ giáo viên là báo cáo viên của môn tập huấn:

                - Chuẩn bị kỹ nội dung tập huấn trước khi lên báo cáo, hướng dẫn cho lớp tập huấn.

                III. Về kinh phí:

                - Về kinh phí tổ chức lớp tập huấn và bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên trực tiếp hướng dẫn tập huấn do Sở GDĐT thực hiện. Danh sách giáo viên là báo cáo, hướng dẫn lớp tập huấn do Sở GDĐT ra quyết định (sẽ gửi sau).

                - Về kinh phí đi lại, ăn ở của cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn do đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện theo chế độ hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với nội dung “Bồi dưỡng dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông”, được tổ chức thực hiện như sau:

- Bước 1:  Mở lớp tập huấn cán bộ, giáo viên cốt cán cho các đơn vị, trường học tại thời gian và địa điểm (nói trên do Sở GDĐT chủ trì).

- Bước 2: Sau khi tập huấn cán bộ, giáo viên cốt cán, thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động bố trí thời gian, triển khai thực hiện tập huấn lại cho tất cả giáo viên trong đơn vị, trường học của mình (do các phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT  chủ trì thực hiện).

2. Đối với nội dung Bồi dưỡng giáo viên dạy môn chuyên tại trường THPT chuyên: Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, chủ động bố trí thời gian, triển khai thực hiện các nội dung tập huấn cho tất cả giáo viên trong trường của mình (theo tài liệu tập huấn của Bộ GDĐT- do hiệu trưởng trường THPT chuyên chủ trì thực hiện).

Sau đợt tập huấn, trường THPT chuyên tổng hợp kết quả đạt được và gửi báo cáo về phòng GDTrH - Sở GDĐT để trình cho Ban giám đốc Sở biết.

                Sở yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn cán bộ, giáo viên cốt cán theo đúng đối tượng; cán bộ, giáo viên được cử đi dự tập huấn có mặt đầy đủ, đúng giờ tại thời gian và địa điểm đã định và sau tập huấn, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn nói trên cho đơn vị, trường học của mình.
Download


Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Tổ chức kiểm tra công tác PCMT, kiểm tra và phát hiện người nghiện ma túy năm 2010 (23/09/10)
Kế hoạch Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán về “Phòng, chống trừng phạt học sinh” (23/09/10)
Thông báo Kết quả Hội nghị chuyên đề “Triển khai một số công tác trọng tâm môn Ngữ văn bậc THPT năm học 2010-2011” (20/09/10)
Triệu tập giáo viên dự Tập huấn, bồi dưỡng giáo dục quốc phòng-an ninh các trường THPT năm 201 (20/09/10)
Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh năm học 2010 - 2011 (20/09/10)