Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 11784279
Hôm qua: 2691
Hôm nay: 3880

(10:31 - 24/08/2010) Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp THCS và THPT


Căn cứ công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010 – 2011, Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2010 – 2011 như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động "Hai không", đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong các quan quản lý và các cơ sở giáo dục trung học.

2. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

2.1. Tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

2.2. Tổ chức đánh giá một năm triển khai thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học”;  xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả.

2.3. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử. Tăng cường vai trò của các trường THCS trong việc quản lý việc thực hiện chương trình giáo dục, đổi  mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

2.4. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý các trường học theo chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Xây dựng kế hoạch và lộ trình bồi dưỡng ở mỗi cấp quản lý và mỗi cơ sở trường học để cán bộ quản lý, giáo viên trung học phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao. 


Các bài viết mới hơn:
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn bộ môn Tin học bậc THCS và THPT năm học 2016-2017 theo cụm liên trường qua trang trường học kết nối (26/10/16)
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc tổ chức triển khai mô hình trường học mới cấp THCS (17/10/16)
Thông báo kết luận của Ông Võ Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học bậc THCS năm 2016 (10/10/16)
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận trường THCS Hồ Thị Hương thị xã Long Khánh đạt chuẩn quốc gia (10/10/16)
Hội nghị chuyên đề môn Hóa học bậc THCS trên địa bàn Tân Phú, Định Quán năm học 2016-2017 (07/10/16)
Các bài viết cũ hơn:
Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông Lần 2 bậc THCS, THPT năm 2009-2010 (24/08/10)
Quyết định Thành lập tổ Thẩm định chuyên đề bộ môn Địa lí bậc THCS Năm học 2010 – 2011 (24/08/10)
Quyết định Cử Cán bộ và Giáo viên tham dự các lớp tập huấn tăng cường giáo dục kỹ năng sống ở trường phổ thông (17/08/10)
Quyết định Thành lập 19 Hội đồng coi thi và chấm thi thực hành Nghề phổ thông lần 2 Cấp THCS và THPT Năm học 2009 - 2010 (13/08/10)
Tập huấn về phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh cấp THPT (13/08/10)
Thảo Luận
Chưa có thảo luận nào về bài viết này.

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì!
Để lại lời bình ngay!