Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224035
Hôm qua: 965
Hôm nay: 85

(04:27 - 21/06/2010) Quyết định Về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông , Năm học 2010 - 2011


Căn cứ công văn số 467/SGDĐT-GDTrH ngày 29/03/2010 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai về việc Thi tuyển vào lớp 10 năm học 2010 - 2011;

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10

Trung học Phổ thông , Năm học 2010 - 2011

                

               GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ.UBND, ngày 16 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ban hành kèm theo QĐ số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ công văn số 467/SGDĐT-GDTrH ngày 29/03/2010 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai về việc Thi tuyển vào lớp 10 năm học 2010 - 2011;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Giáo dục Trung học,

                        QUYẾT ĐỊNH:

                Điều 1. Nay thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông  Năm học 2010 - 2011

                Địa điểm HĐ chấm thi: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Biên Hoà

 

                Điều 2. Cử các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và Uỷ viên của hội đồng chấm thi.

 

                Điều 3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng chấm thi thực hiện theo quy chế của Bộ và hướng dẫn của Sở.

-          Lãnh đạo hội đồng, thư ký phục vụ làm việc từ 8 giờ 00 ngày 01/07/2010, riêng bảo vệ làm việc từ 10 giờ 00 ngày 30/06/2010;

-          Phó chủ tịch, tổ trưởng, tổ phó, thanh tra họp triển khai đáp án lúc 14 giờ 00 ngày 04/07/2010

-          Khai mạc Hội đồng chấm thi vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/07/2010.

 

                Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Sở, các Trưởng phòng chức năng Sở, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 2 chiếu quyết định thi hành.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

Nguyễn Thiệp

Ghi chú: các đơn vị nhận quyết định tại SởCác bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Quyết định Về việc thành lập 25 Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Năm học 2010 – 2011 (16/06/10)
Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất các hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010 - 2011 (15/06/10)
Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn về Kỹ năng dạy học tương tác cho giảng viên, giáo viên cốt cán năm học 2010 - 2011 (14/06/10)
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên (21/05/10)
Kế hoạch họat động hè năm 2010 (21/05/10)