Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13221175
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 503

(03:07 - 17/05/2010) Hướng dẫn đăng ký thi Nghề phổ thông Lần 2 năm học 2009 – 2010


Trong tháng 03/2010 Sở GDĐT đã tổ chức thi NPT lần thứ nhất.Trên cơ sở đề nghị của các cơ sở giáo dục, Sở tiếp tục tổ chức thi NPT lần 2 năm học 2009 – 2010. Nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn các trường THCS, THPT đăng ký thi NPT Lần 2 năm học 2009-2010 như sau:

Kính gửi :  - Các trường Trung học Phổ thông;

                    - Phòng GDĐT các huyện, Tx. Long Khánh,Tp. Biên  Hòa.

                Thực hiện Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009 – 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; công văn số 54/SGD&ĐT-GDTrH ngày 12/01/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông (NPT).

                Trong tháng 03/2010 Sở GDĐT đã tổ chức thi NPT lần thứ nhất. Trên cơ sở đề nghị của các cơ sở giáo dục, Sở tiếp tục tổ chức thi NPT lần 2 năm học 2009 – 2010.

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn các trường THCS, THPT đăng ký thi NPT Lần 2 năm học 2009-2010 như sau:

I. CÁC NGHỀ ĐƯỢC TỔ CHỨC THI

Học sinh đăng ký một trong các NPT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành gồm các nghề: Điện dân dụng, Tin học văn phòng, Cắt may, Thêu tay, Nấu ăn, Trồng rừng, Làm vườn, Nuôi cá.

II. NỘI DUNG THI, BÀI THI:

            1. Nội dung thi: Toàn bộ nội dung chương trình 105 tiết một NPT đối với cấp THPT; 70 tiết một NPT đối với cấp THCS đã được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010.

            2. Loại bài thi, hệ số điểm bài thi:

            Học sinh phải thực hiện 02 bài thi bắt buộc:

-          01 bài thi lý thuyết, thời lượng 45 phút, hệ số 1.

-          01 bài thi thực hành, hệ số 3. Thời lượng thi thực hành NPT cụ thể như sau: Nghề Điện gia dụng, Cắt may, Thêu tay: 120 phút; Làm vườn, trồng rừng, Nuôi cá: 30 phút; Tin học văn phòng: 40 phút đối với bậc THPT, 30 phút đối với bậc THCS; Nấu ăn: 90 phút

3. Hình thức đề thi:

-   Đề lý thuyết bao gồm : 20 câu trắc nghiệm (5 điểm) và phần tự luận (5 điểm). Giấy làm bài thi của thí sinh nhận tại Sở GDĐT khi nhận đề thi.

-  Đề thi thực hành: hoàn thành sản phẩm hoặc công đoạn sản phẩm theo yêu cầu của đề thi.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

                1. Bậc THCS: Học sinh khối lớp 8, 9 đang học tại trường năm học 2009 - 2010 đã học NPT theo chủ đề tự chọn, thời lượng học 70 tiết và được cấp Phiếu ghi điểm và nhận xét kết quả học tập NPT của đơn vị trực thuộc (sau đây được gọi là cơ sở dạy NPT).

                2. Bậc THPT: Học sinh khối lớp 11, 12 năm học 2009 – 2010 đang học tại các trường THPT, đã học một chương trình NPT chính khóa, thời lượng 105 tiết  và được cấp Phiếu ghi điểm và nhận xét kết quả học tập NPT của đơn vị trực thuộc (sau đây được gọi là cơ sở dạy NPT).

                Học sinh đăng ký dự thi NPT cấp THCS, THPT phải có điểm trung bình học nghề đạt từ 5 điểm trở lên (là điểm được ghi trên Phiếu ghi điểm và nhận xét kết quả học NPT) do đơn vị dạy NPT cấp theo hướng dẫn công văn số 54/SGD&ĐT-GDTrH ngày 12/1/2009.

IV. HỒ SƠ DỰ THI NGHỀ PHỔ THÔNG:

1. Phiếu đăng ký dự thi NPT (theo mẫu của Sở GD-ĐT)               

2. Bản sao giấy khai sinh (không công chứng)

                3. Phiếu ghi điểm và nhận xét kết quả học tập NPT.

                4. Hai ảnh 3 x 4 dán vào phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT): 01 ảnh dán vào đơn xin dự thi, 01 ảnh dán vào phiếu báo dự thi.

Về phiếu báo dự thi do đơn vị lập danh sách thí sinh ĐKDT thực hiện, đóng dấu giáp lai hình. Sau khi Sở GD-ĐT đã phân chia, đặt hội đồng thi thì đơn vị lập danh sách thí sinh ĐKDT ghi số báo danh, số phòng thi và hội đồng thi, sau đó phát phiếu báo dự thi cho thí sinh.

                5. Lệ phí dự thi Nghề phổ thông

-   Mức thu lệ phí kỳ thi tốt nghiệp NPT là 35.000 đồng/thí sinh;

-   Biên lai thu: Liên hệ cơ quan thuế của địa phương để nhận;

Sau khi thu xong các đơn vị nộp ngay vào tài khoản của Sở GDĐT số: 934.02.00.02132, tại kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai (mã số quan hệ ngân sách: 1011982). Để tránh nhầm lẫn với các khoản chi phí khác, Sở GDĐT thống nhất ghi trong giấy chuyển tiền theo nội dung sau: “Lệ phí thi NPT năm học 2009-2010”. 

V. LẬP DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI; DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI

                1. Các Phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm:

 - Triển khai và tập hợp hồ sơ dự thi từ các trường THCS,

 - Phân chia Hội đồng thi, các địa điểm thi (mẫu 4); chuẩn bị cơ sở vật chất cho từng hội đồng; bố trí lãnh đạo, bảo vệ, phục vụ, giám thị, giám khảo chấm thực hành và giám khảo chấm lý thuyết (mẫu 5 , mẫu 7 và mẫu 8).

* Danh sách nhân sự đề nghị tham gia hội đồng coi thi của mỗi hội đồng coi thi gồm: Chủ tịch hội đồng: 01; Phó chủ tịch: 02 (01 là của đơn vị sở tại); Giám thị : theo tỷ lệ 2,5GV/phòng thi; Bảo vệ: 01; Phục vụ : 01; Y tế: 01; Công an: 01; Nhân viên phục trách phòng máy: từ 01 đến 02 người (nếu có thi Tin học)

- Lập danh sách giám khảo và trợ khảo chấm thực hành và chấm lý thuyết (mẫu 7)

* Giám khảo là giáo viên dạy nghề và giáo viên có bằng chuyên môn thuộc các NPT do Bộ ban hành.

* Trợ khảo là giáo viên của trường có đặt hội đồng coi thi; Số lượng trợ khảo : 01 trợ khảo/ 01 phòng (với những hội đồng không bố trí đủ giám khảo)

* Chủ tịch hội đồng, giám khảo không làm công tác thi tại Hội đồng có học sinh của đơn vị mình dự thi.

                * Giám khảo chấm thực hành môn Tin học được chia ca theo số phòng máy (05 ca được tính một ngày làm việc)

* Học sinh dự thi môn Tin học được chia ca theo số lượng phòng máy và thông báo rõ thời gian, ca thi, phòng thi cho học sinh trong phiếu báo thi.

2. Các trường THPT chịu trách nhiệm:

- Triển khai cho học sinh ĐKDT và thu nhận hồ sơ trực tiếp từ học sinh.

- Lập danh sách các phòng thi, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kì thi .

- Bố trí lãnh đạo, giám thị, bảo vệ, phục vụ (mẫu 8). Tỷ lệ giám thị ở mỗi hội đồng là 2,5GV/số phòng thi.

- Lập danh sách giám khảo, trợ khảo chấm thực hành và chấm lý thuyết (mẫu 7)

* Danh sách nhân sự đề nghị tham gia hội đồng coi thi của mỗi hội đồng coi thi gồm: Chủ tịch hội đồng: 01; Phó chủ tịch: 02 ( 01 là của đơn vị sở tại); Giám thị : theo tỷ lệ 2,5GV/số phòng thi; Bảo vệ : 02; Phục vụ : 02; Y tế : 01; Công an: 01; Nhân vi phục trách phòng máy : từ 01 đến 02 người (nếu có thi Tin học)

* Giám khảo là giáo viên dạy nghề và giáo viên có bằng thuộc các NPT do Bộ ban hành.

* Chủ tịch hội đồng, giám khảo không làm công tác thi tại Hội đồng có học sinh của đơn vị mình dự thi.

                * Học sinh dự thi môn Tin học được chia ca theo số lượng phòng máy và thông báo rõ thời gian, ca thi, phòng thi cho học sinh trong phiếu báo thi.

3. Các đơn vị nhập danh sách học sinh dự thi và gửi dữ liệu về sở theo yêu cầu sau:          

- Đối với các trường THPT:

* Các trường vào website theo địa chỉ: gdtrhdongnai.edu.vn để Download về Data thi nghề:  thingheTHPT.MDB    

* Tiến hành nhập danh sách học sinh đúng theo quy định trong chương trình

* In danh sách học sinh dự thi, Hiệu trưởng và người phụ trách nhập dữ liệu chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin (Danh sách học sinh dự thi được gửi kèm theo hồ sơ quy định).

* Sau khi đã kiểm tra chính xác dữ liệu, đầy đủ số lượng học sinh đăng ký dự thi, gửi mail Data thi nghề: thingheTHPT.MDB về địa chỉ ducky.gdtrh@dongnai.edu.vn.

- Đối với các phòng GDĐT:

* Các Phòng GDĐT vào website theo địa chỉ: gdtrhdongnai.edu.vn để Download về Data thi nghề:  thingheTHCS.MDB    

* Tiến hành nhập danh sách học sinh đúng theo quy định trong chương trình

* In danh sách học sinh dự thi, Trưởng phòng và chuyên viên  phụ trách nhập dữ liệu chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin (Danh sách học sinh dự thi được gửi kèm theo hồ sơ quy định).

* Sau khi đã kiểm tra chính xác dữ liệu, đầy đủ số lượng học sinh đăng ký dự thi, gửi mail Data thi nghề: thingheTHCS.MDB về địa chỉ ducky.gdtrh@dongnai.edu.vn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Danh sách Lãnh đạo, giám thị, giám khảo theo mẫu (đính kèm) và gửi về địa chỉ mail: quoctuan.gdtrh@dongnai.edu.vn để Sở GDĐT ra quyết định

VI. THỜI GIAN NỘP DANH SÁCH ĐKDT CỦA CÁC ĐƠN VỊ VỀ SỞ GDĐT.

                Các trường THPT, các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nộp hồ sơ ĐKDT về Sở GD-ĐT (tại phòng GDTrH) đến hết ngày 01-07-2010.

Hồ sơ gồm có:

                1. Danh sách thí sinh dự thi NPT Lần 2 năm học 2009-2010 có ký tên, đóng dấu của đơn vị, Data thi nghề đã nhập danh sách học sinh.

                2. Phiếu ghi điểm và nhận xét kết quả học NPT (bản chính)

                3. Thu lệ phí thi từ học sinh và nộp tiền tại kho bạc nhà nước, xuất trình phiếu thu khi nộp hồ sơ.

                4. Danh sách lãnh đạo, giám thị, giám khảo làm công tác thi NPT Lần 2 năm học 2009-2010 có ký tên, đóng dấu của đơn vị.

                Đề nghị các đơn vị tổ chức, triển khai thông báo này cho học sinh đăng ký dự thi NPT, chú ý đối với học sinh THCS ĐKDT theo mẫu số 2, học sinh THPT ĐKDT theo mẫu số 3.

VII. THỜI GIAN THI NGHỀ PHỔ THÔNG  NĂM HỌC 2009-2010:

                1. Học sinh cấp THCS thi NPT vào ngày:    21 - 08 – 2010.

                2. Học sinh cấp THPT thi NPT vào ngày:    28 - 08 – 2010.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội dung trong văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Sở (qua  Phòng GDTrH) để giải quyết./.Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Về việc tổ chức ôn tập hè cho học sinh thi lại, rèn luyện hè ” (11/05/10)
Thông báo lịch thi thuyết trình “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”” Ngành Giáo dục và Đào tạo – năm 2010 (07/05/10)
Quyết định thành lập Ban Bồi dưỡng các đội tuyển học sinh lớp 5, đội tuyển học sinh lớp 9 tỉnh Đồng Nai tham dự kỳ thi học sinh giỏi giải Toán qua internet cấp quốc gia năm học 2009 - 2010 (06/05/10)
Thông báo bốc thăm thi thuyết trình “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” Ngành Giáo dục và Đào tạo – năm 2010 (04/05/10)
Báo cáo kết qủa thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” năm học 2009 - 2010. (29/04/10)